THÔNG BÁO MỚI
Lễ Kết Nạp Đảng tại mặt trận Mùa Hè Xanh, huyện Nhà Bè Trưa 11/8, tại Nhà bia truyền thống huyện Nhà Bè, Đảng ủy Trường Đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH) đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh mặt trận huyện Nhà Bè cho 12 chiến sĩ ưu tú,...
Điều lệ Đảng CSVN Điều lệ Đảng (do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng thông qua) Điều lệ Đảng (do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng thông qua) Điều lệ Đảng (do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng...
Đảng kỳ - Đảng ca Đảng kỳ   Quốc tế ca
Đảng kỳ Đảng kỳ    
Bộ máy tổ chức BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ NHIỆM KỲ 2015 - 2020 STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐẢNG CHỨC VỤ CHÍNH QUYỀN EMAIL HÌNH ẢNH 1 Kiều Tuân Bí Thư Đảng ủy Chủ tịch Hội đồng...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC