Sơ đồ tổ chức Viện Khoa học Xã hội & Nhân văn
BAN LÃNH ĐẠO VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN 
(NĂM HỌC 2019-2020)


1. GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm
Viện trưởng
, phụ trách:
- Bao quát chung tất cả các mảng công việc
- Công tác Tổ chức 

2. TS. Bùi Phan Anh Thư
Phó Viện trưởng
, phụ trách:
- Công tác Hành chính
- Công tác Đào tạo
- Quản lý hoạt động của ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc & chuyên ngành Hàn Quốc học

3. 
TS. Trịnh Viết Then
Phó
Viện trưởng
, phụ trách:
- Nhóm Công tác sinh viên
- Nhóm Kiểm định CTĐT
- Quản lý hoạt động của ngành Tâm lý học
- Quản lý hoạt động của ngành Việt Nam học

4. 
TS. Kiều Thị Vân Anh
Phó Viện trưởng
, phụ trách:
- Nhóm Công tác Nghiên cứu khoa học
- Nhóm Công tác Kế nối doanh nghiệp và nhóm Công tác Hợp tác quốc tế
- Quản lý hoạt động của ngành Ngôn ngữ Trung Quốc và chuyên ngành Trung Quốc học
14580661