Thông báo tổ chức cuộc thi học thuật "Khám phá tâm lý đám đông"
Nhằm tổ chức cho sinh viên trong khoa tham gia nghiên cứu và trình bày những hiểu biết cũng như tính ứng dụng của những kiến thức tâm lý học vào việc nhận định và phân tích vấn đề tâm lý đám đông trong thực tiễn cuộc sống, Khoa Khoa học Xã hội & Nhân Văn tổ chức Cuộc thi học thuật “Khám phá tâm lý đám đông”.
Mục đích của cuộc thi:

- Tạo điều kiện cho sinh viên ôn tập, học hỏi và đào sâu những kiến thức liên quan đến chuyên ngành tâm lý học, đồng thời có thể tìm hiểu sâu hơn những kiến thức về tâm lý học xã hội.
- Tạo ra một sân chơi học thuật lành mạnh và bổ ích cho toàn thể đoàn viên – sinh viên Khoa Khoa học Xã Hội & Nhân Văn, từ đó hỗ trợ cho việc nâng cao chất lượng học tập, củng cố kiến thức đã học, tìm tòi các kiến thức mới về chuyên ngành tâm lý học.
- Tạo cơ hội giao lưu học hỏi chia sẽ kinh nghiệm cho sinh viên toàn ngành tâm lý học nói riêng và sinh viên toàn khoa nói chung.
- Nội dung thực hiện phải được kiểm tra và tổng kết, đánh giá đúng tiến độ để tạo thành cuộc thi truyền thống cho những năm sau.
Sau đây là nội dung chi tiết về cuộc thi:

 
CUỘC THI HỌC THUẬT
“KHÁM PHÁ TÂM LÝ ĐÁM ĐÔNG”
Khoa KHXH-NV Lần thứ 1
 
I. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN THAM GIA:
- Đoàn viên, sinh viên Khoa Khoa học Xã Hội và Nhân Văn
- Mỗi lớp lập danh sách sinh viên đăng ký tham gia cuộc thi (không giới hạn số lượng), có thể tham gia theo hình thức đội, nhóm, hoặc cá nhân.
- Địa chỉ gửi phiếu đăng ký: Văn phòng Khoa KHXH-NV
- Thời hạn đăng ký: hạn chót là ngày 15/5/2016
 
II. NỘI DUNG CUỘC THI:
 
Về nội dung:
- Sinh viên vận dung kiến thức của mình để nhận định và phân tích, thể hiện sự hiểu biết của mình về vấn đề tâm lý đám đông.
- Nội dung có thể là phân tích lý thuyết hoặc phân tích tình huống thực tiễn.
 
Về cách thức thể hiện: Sinh viên tham gia có thể thể hiện nội dung của mình thông qua một trong những hình thức sau:
- Bài luận phân tích lý thuyết hoặc tình huống thực tiễn về tâm lý đám động.
- Bộ ảnh thể hiện những khía cạnh của tâm lý đám động kèm theo nội dung phân tích, làm rõ vấn đề.
- Đoạn Video clip ngắn thể hiện những biểu hiện của tâm lý đám đông
Những yêu cầu cơ bản về tác phẩm dự thi:
  • Sáng tạo, ý nghĩa và mang đậm chất nhân văn
  • Dễ hiểu, đúng với chủ đề
  • Đảm bảo đúng về kiến thức và đa dạng trong hình thức thể hiện
 
III. CÁCH THỨC TỔ CHỨC:
1. Cách thức tổ chức:
- Các lớp lập danh sách đội/nhóm/cá nhân tham gia gởi về cho Ban tổ chức 
- Ban tổ chức gặp mặt tất cả SV tham gia để phổ biến nội dung và hình thức thể hiện của nội dung thi, và những vấn đề liên quan đến cuộc thi.
- Ban tổ chức tập hợp nội dung thi của của sinh để đăng tải lên trang Facebook của khoa cho sinh viên bình chọn (like), đồng thời Ban giám khảo tiến hành chấm nội dung thi để chọn ra 6 đội vào vòng chung kết cuộc thi. Sau đó tổ chức vòng thi chung kết. Ở vòng chung kết này, các đội được chọn sẽ thuyết trình về đề tài của mình và đưa ra ý kiến bảo vệ nội dung thực hiện của mình trước Ban giám khảo cuộc thi. Dựa trên nội dung thuyết trình và phản biện để Ban giám khảo chấm điểm và tổng kết cuộc thi, công bố kết quả cuộc thi, trao giải thưởng.
2. Tiến độ thực hiện:
- Từ 10/5 - 12/5/:   Lên kế hoạch cho cuộc thi.
- Từ 12/5/ - 15/5:   Triển khai cuộc thi, phổ biến nội dung, thể lệ cuộc thi đến sinh viên, cho sinh viên đăng ký và nộp danh sách về Ban tổ chức
- Từ 16/5 - 08/6:    Các đội, nhóm, cá nhân tham gia cuộc thi xây dựng và hoàn thiện nội dung tham gia dự thi của mình.
- Từ 09/6 - 10/6:    Các đội, nhóm, cá nhân tham gia cuộc thi nộp nội dung dự thi của mình về Ban tổ chức (VP Khoa, cô Út sẽ thay mặt Ban tổ chức để nhận bài thi của SV).
- Từ 11/6/2016:     Ban tổ chức đăng tải nội dung dự thi của các đội, nhóm, cá nhân lên trang Facebook của khoa để sinh viên bình chọn.
- Từ 12/6 - 14/6:    Ban giám khảo chấm điểm nội dung dự thi của các đội, nhóm, cá nhân tham gia cuộc thi đã gửi về.
- Ngày 15/6/2016:      Tổ chức buổi tổng kết cuộc thi và công bố kết quả, trao phần thưởng.
 
3. Cơ cấu giải thưởng
+    01 Giải nhất:   giấy khen + tiền thưởng
+    01 Giải nhì:     giấy khen + tiền thưởng
+    01 Giải ba:      giấy khen + tiền thưởng
+   01 Giải khuyến khích:  giấy khen + tiền thưởng
 +  01 Giải nội dung thi được yêu thích nhất: giấy khen + tiền thưởng
 
IV. TRÁCH NHIỆM CÁ NHÂN, ĐỘI TUYỂN THAM GIA HỘI THI - ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:
1. Trách nhiệm các cá nhân, đội tuyển tham gia:
- Chấp hành nghiêm túc sự phân công của Ban tổ chức về thời gian, địa điểm thi đấu. Chấp hành nghiêm túc thể lệ hội thi.
- Các đội tuyển khi đã đăng ký tham gia thì không được bỏ cuộc.
- Các chi Đoàn có trách nhiệm theo dõi tình hình đoàn viên, thanh niên tham gia hội thi, tổ chức lực lượng cổ động viên cho các trận đấu có đội thi của đội tham gia thi đấu.
- Trong quá trình diễn ra hội thi, có thắc mắc khiếu nại vấn đề gì, các nhóm đội gửi văn bản về ban tổ chức, chậm nhất 01 ngày sau khi có vụ việc phát sinh.
2. Điều khoản thi hành:
- Điều lệ có hiệu lực từ ngày ban hành. Trong quá trình tổ chức hội thi, nếu thấy có những điểm cần thay đổi cho phù hợp trước khi thi đấu, Ban tổ chức sẽ quyết định và thông báo cho các đội trước khi thi ít nhất 03 ngày.
 
Khoa Khoa học Xã hội Nhân văn

 
14557420