Chứng chỉ Danh sách chứng chỉ được chỉnh sửa thông tin

Thông báo:

Sinh viên có tên trong danh sách dưới đây vui lòng mang chứng minh nhân dân hoặc thẻ sinh viên đến trung tâm Kỹ năng mềm để nhận chứng chỉ.

 

Kỹ năng bàn phím

1 Nguyễn Thị Lan Chi 12/05/1992 1798/2012/HUTECH-KNM
2 Phạm Viễm My 1991 2825/2012/HUTECH-KNM
3 Bùi Hoàng Tuấn 13/03/1993 3777/2013/HUTECH-KNM

Kỹ năng giao tiếp

1 Phan Thị Huyền 10/03/1993 3775/2013/HUTECH-KNM
2 Nguyễn Thị Mỹ Thoa 02/03/1993 3776/2013/HUTECH-KNM
3 Đỗ Hoàng Đạt 11/02/1993 3962/2013/HUTECH-KNM
4 Nguyễn Thanh Phương 14/04/1991 3010/2012/HUTECH-KNM
5 Nguyễn Bảo Phương 24/08/1993 1661/2012/HUTECH-KNM
6 Nguyễn Thanh Hân 25/07/1992 1356/2012/HUTECH-KNM
7 Trần Thị Mỹ Duyên 24/05/1993 723/2011/HUTECH-KNM
8 Châu Phước Lộc 05/05/1993 1363/2012/HUTECH-KNM

0