THỜI KHÓA BIỂU
Thời khóa biểu Kỹ năng giao tiếp 0518KGT2803 Lớp Kỹ năng giao tiếp 0518KGT2803 khai giảng vào thứ 4 ngày 16/05/2018 ca 5 từ (18g00-20g15) và học: + Thứ 2,4 : phòng A08.14 + Thứ 6: phòng A08.10. - Giảng viên: Nguyễn Thị Hiệp   Lưu ý:...
Thời khóa biểu Kỹ năng bàn phím 0318KBP2802 Lớp Kỹ năng bàn phím 0318KBP2802 khai giảng vào thứ 4 ngày 21/03/2018 ca 5 từ (18g00-20g15) và học: + Thứ 2: phòng A06.02/6 + Thứ 4,6: phòng A10.02/9. - Giảng viên: Nguyễn Hoàng Tiến   Lưu ý:...
Thời khóa biểu kỹ năng bàn phím 0118KBP1610 Lớp Kỹ năng bàn phím 0118KBP1610 khai giảng vào thứ 6 ngày 05/01/2018 ca 5 từ (18g00-20g15) phòng A10.02/5. - Giảng viên: Trần Thị Thu Vân.   Lưu ý:  - Học viên kiểm...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC