THÔNG BÁO
Thông báo đăng ký nhận quy đổi chứng nhận kỹ năng Thuyết trình và Tìm việc; Tư duy sáng tạo và Quản lý thời gian nhận trong tháng 5/2023 Thời gian đăng ký trực tuyến: từ 01.03.2023 đến 31.03.2023  Lưu ý: Đóng tiền chuyển khoản từng bạn một, KHÔNG phải đại diện nhóm trưởng đóng Lệ phí quy đổi:...
Thông báo đăng ký nhận quy đổi chứng nhận kỹ năng Thuyết trình và Tìm việc; Tư duy sáng tạo và Quản lý thời gian nhận trong tháng 4/2023 Thời gian đăng ký trực tuyến: từ 01.02.2023 đến 28.02.2023  Lưu ý: Đóng tiền chuyển khoản từng bạn một, KHÔNG phải đại diện nhóm trưởng đóng Lệ phí quy đổi:...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC