THÔNG BÁO
THÔNG BÁO V/V DỜI LỊCH HỌC LỚP KỸ NĂNG GIAO TIẾPT357, KỸ NĂNG BÀN PHÍM T246- THÁNG KG THÁNG 05/19 1. LỚP KNBP T246 KHAI GIẢNG NGÀY 06/5/19 DỜI SANG NGÀY 03/06/2019 2. LỚP KNGT T357 KHAI GIẢNG NGÀY 07/05/2019 DỜI SANG NGÀY 04/06/2019 lý do: chưa đủ số lượng SV mở lớp  
TB về việc đăng ký tham gia lớp kỹ năng chuyên đề ngắn hạn dành cho sinh viên TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH VIỆN ĐÀO TẠO NGHỀ NGHIỆP *** Số:   03   - TB/V.ĐTNN                ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC