Dự kiến khai giảng các lớp kỹ năng tháng 10/2015
Danh sách các lớp kỹ năng dự kiến khai giảng trong tháng 10/2015:
- Kỹ năng giao tiếp: khai giảng thứ 2,4,6 ngày 05/10.
- Kỹ năng làm việc nhóm: khai giảng tối thứ 3,5,7 ngày 06/10.
- Kỹ năng đàm phán - thương lượng: khai giảng tối thứ 3,5,7 ngày 06/10.
- Kỹ năng bàn phím: khai giảng thứ 2,4,6 ngày 07/10.
- Kỹ năng quản lý thời gian:khai giảng thứ 2,4,6 ngày 07/10.
- Kỹ năng phỏng vấn - tìm việc: khai giảng tối thứ 3,5,7 ngày 08/10.
- Kỹ năng giải quyết xung đột và mâu thuẫn: khai giảng thứ 2,4,6 ngày 12/10.
Ca tối (ca 5): bắt đầu từ 18h00 đến 20h15.
Sinh viên liên hệ đăng ký tại văn phòng Trung tâm Kỹ năng Hutech - Viện Đào tạo nghề nghiệp Hutech.
14554568