Dự kiến khai giảng các lớp kỹ năng tháng 09/2015_Đợt 3
Danh sách các lớp kỹ năng dự kiến khai giảng trong tháng 9/2015:
- Kỹ năng giao tiếp: khai giảng thứ 2,4,6 ngày 21/09.
- Kỹ năng bàn phím: khai giảng thứ 3,5,7 ngày 22/09
Ca tối (ca 5): bắt đầu từ 18h00 đến 20h15.
Sinh viên liên hệ đăng ký tại văn phòng Trung tâm Kỹ năng Hutech - Viện Đào tạo nghề nghiệp Hutech.
14554616