Dự kiến khai giảng các lớp kỹ năng tháng 12/2015
Danh sách các lớp kỹ năng dự kiến khai giảng trong tháng 12/2015:
- Kỹ năng giao tiếp: khai giảng thứ tối 2,4,6 ngày 30/11.
- Kỹ năng bàn phím: khai giảng thứ tối 3,5,7 ngày 08/12.
- Kỹ năng nói chuyện trước đám đông: sáng 16 & 18/12 (8g00 - 11g00). - Học phí: 50.000đ
- Kỹ năng tác phong công nghiệp: sáng 15 & 17/12 (8g00 - 11g00). - Học phí: 50.000đ
- kỹ năng xây dựng thương hiệu cá nhân: chiều 16 & 18/12 (14g00 - 17g00).- Học phí: 50.000đ

------------------------
Ca tối (ca 5): bắt đầu từ 18h00 đến 20h15.
Sinh viên liên hệ đăng ký tại văn phòng Trung tâm Kỹ năng Hutech - Viện Đào tạo nghề nghiệp Hutech.
14555439