Dự kiến khai giảng các lớp kỹ năng tháng 04 & 05/2016
Danh sách các lớp kỹ năng dự kiến khai giảng trong tháng 04 & 05//2016:
- Kỹ năng Giao tiếp: khai giảng ngày: 10/05/16, Tối thứ 357.
- Kỹ năng Bàn phím: khai giảng ngày: 20/04/16, Tối thứ 246. -> dời đến ngày 11/05/16.
- Kỹ năng Nói chuyện trước đám đông: 23 & 25/05/2016 - Từ 14g00 ->17g00
- Kỹ năng Tác phong công nghiệp: 17 & 20/05/2016 -Từ 8g00->11g00.
- Kỹ năng Xây dựng thương hiệu cá nhân:
19 & 21/05/2016 - 8g00->11g00.
Thông báo: Trung tâm Kỹ năng Hutech hỗ trợ sinh viên khi đăng ký học các chuyên đề kỹ năng: KN Nói chuyện trước đám đông, KN Tác phong công nghiệp, KN Xây dựng thương hiệu cá nhân với mức học phí: 70.000đ/ 1 chuyên đề kỹ năng.
------------------------
Ca tối (ca 5): bắt đầu từ 18h00 đến 20h15.
Sinh viên liên hệ đăng ký tại văn phòng Trung tâm Kỹ năng Hutech - Viện Đào tạo nghề nghiệp Hutech.
14556870