Dự kiến khai giảng các lớp kỹ năng tháng 06/2016
Danh sách các lớp kỹ năng dự kiến khai giảng trong tháng 06//2016:
- Kỹ năng Giao tiếp: khai giảng ngày: 24/06/16, Tối thứ 246.
- Kỹ năng Bàn phím: khai giảng ngày: 23/06/16, Tối thứ 357.
- Kỹ năng Nói chuyện trước đám đông: 13/06+15/06, từ 8g00 - 11g00
- Kỹ năng Tác phong công nghiệp: 16/06+18/06, từ 8g00 - 11g00
- Kỹ năng Xây dựng thương hiệu cá nhân: 14/06+17/06, từ 8g00 - 11g00.
------------------------
Ca tối (ca 5): bắt đầu từ 18h00 đến 20h15.
Sinh viên liên hệ đăng ký tại văn phòng Trung tâm Kỹ năng Hutech - Viện Đào tạo nghề nghiệp Hutech.
14557830