Kết quả thi lớp 1217KGT1212

Sinh viên xem kết quả thi tại file đính kèm.
Sinh viên sẽ được cấp chứng chỉ khi ĐẠT được 2 điều kiện sau: 
1. Điểm thi đạt từ 5 trở lên.
2. Số buổi tham gia học phải đạt tối thiểu là 3 buổi/ 5 buổi (đối với KN giao tiếp), 4 buổi/ 7 buổi (đối với KN bàn phím).
Sinh viên theo dõi mục "Danh sách cấp chứng chỉ", khi có tên sinh viên mang Chứng minh nhân dân hoặc Giấy phép lái xe đến văn phòng Viện Đào tạo Nghề nghiệp để nhận chứng chỉ.
14568571
Đính kèm:
×