Có 1 HUTECH đẹp “không góc chết”

Cùng ngắm loạt ảnh đẹp đến mê hồn của HUTECH nhé!
 
  • Trụ sở Điện Biên Phủ
475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
 
Có 1 HUTECH đẹp “không góc chết” 20
 
Có 1 HUTECH đẹp “không góc chết” 28
 
Có 1 HUTECH đẹp “không góc chết” 36
 
Có 1 HUTECH đẹp “không góc chết” 44
 
Có 1 HUTECH đẹp “không góc chết” 52
 
  • Cơ sở Ung Văn Khiêm
31/36 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
 
Có 1 HUTECH đẹp “không góc chết” 67

Có 1 HUTECH đẹp “không góc chết” 70

 
  • Trung tâm Đào tạo nhân lực chất lượng cao HUTECH
Khu Công nghệ Cao TP.HCM, Quận 9
 
Có 1 HUTECH đẹp “không góc chết” 86

Có 1 HUTECH đẹp “không góc chết” 89
 
Có 1 HUTECH đẹp “không góc chết” 93

Có 1 HUTECH đẹp “không góc chết” 96

 
Có 1 HUTECH đẹp “không góc chết” 102

Có 1 HUTECH đẹp “không góc chết” 105

Có 1 HUTECH đẹp “không góc chết” 111

Có 1 HUTECH đẹp “không góc chết” 114

Có 1 HUTECH đẹp “không góc chết” 117 
  • Viện Công nghệ cao HUTECH
Khu Công nghệ cao TP.HCM (SHTP), Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, TP.HCM.
 
Có 1 HUTECH đẹp “không góc chết” 127

Có 1 HUTECH đẹp “không góc chết” 130

Có 1 HUTECH đẹp “không góc chết” 133

 
Phòng Tư vấn - Tuyển sinh - Truyền thông 

 


 
14575897