HUTECH khởi động năm học 2019 - 2020

Sáng ngày 5/9, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) tưng bừng tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2019-2020. Khởi động một năm học mới thật sôi nổi, toàn thể sinh viên HUTECH đã sẵn sàng chinh phục những đỉnh cao mới, tiếp tục khẳng định vị thế của một trường đại học uy tín hàng đầu trong hệ thống giáo dục Việt Nam. 
 
HUTECH khởi động năm học 2019 - 2020 13

HUTECH khởi động năm học 2019 - 2020 16

HUTECH khởi động năm học 2019 - 2020 19

HUTECH khởi động năm học 2019 - 2020 22


HUTECH khởi động năm học 2019 - 2020 27

HUTECH khởi động năm học 2019 - 2020 30

HUTECH khởi động năm học 2019 - 2020 33

HUTECH khởi động năm học 2019 - 2020 36

HUTECH khởi động năm học 2019 - 2020 39

HUTECH khởi động năm học 2019 - 2020 42

HUTECH khởi động năm học 2019 - 2020 45

HUTECH khởi động năm học 2019 - 2020 48

HUTECH khởi động năm học 2019 - 2020 51

HUTECH khởi động năm học 2019 - 2020 54

 
Tổ Media
Phòng Tư vấn Tuyển sinh - Truyền thông

 
14578102