Khóa đầu tiên của chương trình Đại học chuẩn Nhật Bản tốt nghiệp

Lễ tốt nghiệp chương trình Đại học chuẩn Nhật Bản là sự kiện có ý nghĩa bước ngoặt, đánh dấu sự trưởng thành của các sinh viên đầu tiên theo học chương trình đặc biệt này. Đây chính là những ứng viên sáng giá cho đội ngũ nhân lực trình độ có trình độ chuyên môn cao, giỏi tiếng Nhật và am hiểu văn hóa, phong cách làm việc Nhật Bản.
 
Khóa đầu tiên của chương trình Đại học chuẩn Nhật Bản tốt nghiệp 6

Khóa đầu tiên của chương trình Đại học chuẩn Nhật Bản tốt nghiệp 9

Khóa đầu tiên của chương trình Đại học chuẩn Nhật Bản tốt nghiệp 12


Khóa đầu tiên của chương trình Đại học chuẩn Nhật Bản tốt nghiệp 16

Khóa đầu tiên của chương trình Đại học chuẩn Nhật Bản tốt nghiệp 19

Khóa đầu tiên của chương trình Đại học chuẩn Nhật Bản tốt nghiệp 22

Khóa đầu tiên của chương trình Đại học chuẩn Nhật Bản tốt nghiệp 25

Khóa đầu tiên của chương trình Đại học chuẩn Nhật Bản tốt nghiệp 28

Khóa đầu tiên của chương trình Đại học chuẩn Nhật Bản tốt nghiệp 31

Khóa đầu tiên của chương trình Đại học chuẩn Nhật Bản tốt nghiệp 34

Khóa đầu tiên của chương trình Đại học chuẩn Nhật Bản tốt nghiệp 37

Khóa đầu tiên của chương trình Đại học chuẩn Nhật Bản tốt nghiệp 40

Khóa đầu tiên của chương trình Đại học chuẩn Nhật Bản tốt nghiệp 43

Khóa đầu tiên của chương trình Đại học chuẩn Nhật Bản tốt nghiệp 46

Khóa đầu tiên của chương trình Đại học chuẩn Nhật Bản tốt nghiệp 49

Khóa đầu tiên của chương trình Đại học chuẩn Nhật Bản tốt nghiệp 52

Khóa đầu tiên của chương trình Đại học chuẩn Nhật Bản tốt nghiệp 55

Khóa đầu tiên của chương trình Đại học chuẩn Nhật Bản tốt nghiệp 58

Khóa đầu tiên của chương trình Đại học chuẩn Nhật Bản tốt nghiệp 61

Khóa đầu tiên của chương trình Đại học chuẩn Nhật Bản tốt nghiệp 64

Khóa đầu tiên của chương trình Đại học chuẩn Nhật Bản tốt nghiệp 67

Khóa đầu tiên của chương trình Đại học chuẩn Nhật Bản tốt nghiệp 70

Phòng Tư vấn Tuyển sinh - Truyền thông 
 
14581014