Phòng Quản trị - 23 năm thành lập và phát triển

            Phòng Quản trị (tên cũ Phòng Quản trị Thiết bị - Vật tư) được thành lập ngày 19/01/2000 theo Quyết định số 24/ĐKC của Hiệu trưởng Trường Đại học Dân lập Kỹ thuật Công nghệ (nay là Trường Đại học Công nghệ TP.HCM), chính thức đổi tên là Phòng Quản trị từ ngày 30/8/2010 – là một trong những phòng chức năng đầu tiên của Nhà trường được thành lập để nhận các chức năng: Quy hoạch, quản lý cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, bảo trì trang thiết bị phục vụ hoạt động nghiên cứu, giảng dạy, học tập và các hoạt động khác của Nhà trường. 
            
Có thể nói, sự phát triển của Phòng Quản trị luôn đi liền với sự phát triển, kế hoạch phát triển hiện hành và dài hạn của Nhà trường, được quy định trong các kế hoạch phát triển định kỳ năm năm, kế hoạch hàng năm. Trong các bảng thành tích về kiện toàn và phát triển cơ sở vật chất của Nhà trường qua 27 năm thành lập và phát triển luôn có đề cập đến mảng công tác chuyên môn của Phòng Quản trị.
           Cơ cấu tổ chức của phòng gồm có: Tổ Văn phòng, Tổ Lái xe, Tổ Kỹ thuật, Tổ In ấn, Tổ Bảo vệ, Tổ Vệ sinh - Môi trường, Tổ Giữ xe. Trụ sở và các cơ sở chi nhánh tại Quận Bình Thạnh và Khu Công nghệ cao TPHCM tại TP. Thủ Đức đều có bộ phận quản lý và đội ngũ nhân viên, cộng tác viên của Phòng Quản trị.
           Phòng đã xây dựng và từng bước cải tiến lề lối, quy chế làm việc, kiện toàn công tác quản lý và phục vụ, lĩnh vực phụ trách ngày càng được mở rộng và nâng cao theo nhu cầu phát triển tất yếu, bền vững của Nhà trường. Điều này có được nhờ tập thể cán bộ - nhân viên Phòng Quản trị luôn đoàn kết, gắn bó, nhiệt tình công tác, sẵn sàng nhận nhiệm vụ và với hết sức mình hoàn thành nhiệm vụ được giao.
           Phòng Quản trị được vinh dự nhận nhiều bằng khen, giấy khen, cờ thi đua của các cấp quản lý nhà nước như: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân TP.HCM, Sở Giáo dục – Đào tạo TP.HCM, Công an TP.HCM, Liên đoàn lao động TP.HCM,….
14603059