GIỚI THIỆU
Phòng Quản trị - 23 năm thành lập và phát triển             Phòng Quản trị (tên cũ Phòng Quản trị Thiết bị - Vật tư) được thành lập ngày 19/01/2000 theo Quyết định số 24/ĐKC của Hiệu trưởng Trường Đại học Dân lập Kỹ thuật Công nghệ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC