THÔNG BÁO SINH VIÊN
Sinh viên HUTECH đánh giá rèn luyện HK2 năm học 2022 - 2023 từ ngày 07/6 Sinh viên HUTECH đánh giá rèn luyện HK2 năm học 2022 - 2023 từ ngày 07/6
THÔNG BÁO V/v lịch phát sách cho sinh viên hệ chính quy trong HK2A – Năm học 2022-2023 THÔNG BÁO V/v lịch phát sách cho sinh viên hệ chính quy trong HK1 – Năm học 2022-2023
Sinh viên HUTECH đăng ký học phần Học kỳ 1 năm học 2022-2023 từ 15/6 Sinh viên HUTECH đăng ký học phần Học kỳ 1 năm học 2022-2023 từ 15/6
Sinh viên HUTECH đăng ký học phần Quốc phòng và Giáo dục thể chất Học kỳ 1B từ ngày 12/10 Theo kế hoạch, Học kỳ 1B của năm học 2021-2022 sẽ bắt đầu từ 15/11. Phòng Đào tạo - Khảo thí Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) thông báo đến các bạn sinh viên thời gian đăng ký học phần Quốc phòng - an ninh 3...
Chương trình “Doanh nghiệp phỏng vấn tuyển dụng” sẽ trở lại cùng sinh viên HUTECH vào ngày 23/9 tới Chương trình “Doanh nghiệp phỏng vấn tuyển dụng tháng 9/2021 - đợt 2” do Trung tâm Hợp tác doanh nghiệp  Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) tổ chức sẽ đến với các bạn sinh viên vào ngày 23/9 tới...
[THÔNG BÁO] - Về việc công bố lịch thi học kỳ 2-Đợt A năm học 2022-2023 đối với sinh viên ĐH chính quy, ĐH Liên thông, ĐH Văn bằng 2 [THÔNG BÁO] - Về việc công bố lịch thi học kỳ 2-Đợt A năm học 2022-2023 đối với sinh viên ĐH chính quy, ĐH Liên thông, ĐH Văn bằng 2
HUTECH tổ chức lấy ý kiến về hoạt động giảng dạy của giảng viên Học kỳ 2B năm học 2021-2022 HUTECH tổ chức lấy ý kiến về hoạt động giảng dạy của giảng viên Học kỳ 2B năm học 2021-2022
HUTECH tổ chức lấy ý kiến về hoạt động giảng dạy của giảng viên Học kỳ 2B năm học 2021-2022 HUTECH tổ chức lấy ý kiến về hoạt động giảng dạy của giảng viên Học kỳ 2B năm học 2021-2022
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
×