THÔNG BÁO V/v lịch phát sách cho sinh viên hệ chính quy trong HK2A – Năm học 2022-2023

THÔNG BÁO LỊCH PHÁT SÁCH
VIỆN ÂM NHẠC – NGHỆ THUẬT HK2A NH 2022-2023
 
Thời gian: THỨ 2 (06/02/2023) – Sáng THỨ 7 (11/02/2023)
  • Sáng: Từ 7g45 đến 11g00
  • Chiều: Từ 13g45 đến 16g00
 Địa điểm: Phòng B-01.03
 Lưu ý:
1.Viện phát các đầu sách thuộc các học phần (HP) trong bảng dưới đây:
STT Mã HP Tên HP
1 POS105 Kinh tế Chính trị Mác – Lê nin
2 LAW158 Luật và khởi nghiệp
3 MAN116 Quản trị học
4 POS104 Triết học Mác - Lênin
5 SKL103 Kỹ năng tư duy sáng tạo và quản lý thời gian
6 NDF108 Quốc phòng và an ninh 1
7 NDF105 Quốc phòng và an ninh 2
8 NDF210 Quốc phòng và an ninh 3
9 SOS103 Lịch sử văn minh thế giới
2. Viện sẽ chỉ phát sách vào tuần đầu tiên của HK trên nên các bạn sinh viên vui lòng sắp xếp thời gian lên nhận sách.
 
3. Trường hợp sinh viên không thể lên nhận, có thể nhờ bạn cùng lớp nhận và bạn đó phải CHỊU TRÁCH NHIỆM hoàn toàn với sinh viên. Viện  KHÔNG GIẢI QUYẾT các trường hợp mất sách khi có ký thay, nhận thay và quá thời hạn nhận sách.
 
4. Sinh viên PHẢI đi học đầy đủ ở các tuần học đầu tiên để nhận sách đúng thời hạn. Sinh viên nhận sách nhớ mang theo THẺ SINH VIÊN hoặc CMND/CCCD.
 
5. Đối với trường hợp các SV nhận sách Không có tên trong DS ký tên khi đi nhận sách sinh viên in thêm phần XEM HỌC PHÍ” trên trang cá nhân để Viện kiểm tra và phát sách như mẫu bên dưới:
THÔNG BÁO V/v lịch phát sách cho sinh viên hệ chính quy trong HK2A – Năm học 2022-2023 191
14608428
×