HUTECH tham gia Workshop “Các cách đo lường và phương pháp đánh giá” đạt Chuẩn Đầu Ra

Trung Tâm Đảm Bảo Chất Lượng HUTECH  đã tham dự Workshop “Các cách đo lường và phương pháp đánh giá” (tên tiếng Anh: Assessment Methods and Measures) ngày 10/06/2022 do Đại học Bang Arizona tổ chức tại trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng. Workshop thuộc Dự án “Thúc đẩy Hợp tác Trường Đại học – Doanh nghiệp thông qua Đổi mới và Công nghệ” (BUILD-IT) và Đại học Bang Arizona.
Một số hình ảnh của buổi tập huấn:
HUTECH tham gia Workshop “Các cách đo lường và phương pháp đánh giá” đạt Chuẩn Đầu Ra 14

14602191