Văn phòng Kocham Hồ Chí Minh tuyển dụng
Vị trí tuyển dụng: Thông phiên dịch Tiếng Hàn
Số lượng: 1 người
Địa chỉ làm việc: 47 Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM
Thời gian làm việc: Từ Thứ 2 đến Thứ 6 08:30 ~17:30
Yêu cầu: Có 3 năm kinh nghiệm thông biên dịch trở lên, Topik 6, tiếng Anh Trung cấp, thành thạo vi tính văn phòng.
Mọi thắc mắc, ứng viên có thể liên lạc qua email hoặc sdt của công ty.
14601948