Kỹ năng nói chuyện trước đám đông

Lớp Kỹ năng nói chuyện trước đám đông có 2 lớp khai giảng vào sáng 16/11 (từ 8hg00 đến 11g00).

Nhóm lớp 1 - Mã lớp: 1115KMC1611:  học tại phòng B-12.01 cả 2 buổi 16/11 và 18/11.

Nhóm lớp 2- Mã lớp: 1115KMC1811:  ngày 16/11: tại phòng B-11.01; ngày 18/11: tại phòng B-12.07.

Lưu ý:

- Sinh viên kiểm tra thông tin cá nhân trong danh sách, nếu có sai sót vui lòng chỉnh sửa tại cột ghi chú trong danh sách.
- Sinh viên không có ngày sinh vui lòng bổ sung vào danh sách khi đi học.
- Vì lớp tương đối đông nên sinh viên vui lòng đến sớm để ổn định chỗ ngồi.
- Sinh viên xem tên của mình trong danh sách đính kèm để đi học cho đúng theo thời khóa biểu của mình. Việc điểm danh sẽ được tiến hành tại phòng học theo đúng danh sách của nhóm lớp. Sinh viên đi học sai nhóm sẽ không được điểm danh và cấp chứng nhận.

14555245
×