Kỹ năng tác phong công nghiệp

Lớp Kỹ năng tác phong công nghiệp khai giảng vào sáng 17/11 (từ 8hg00 đến 11g00). Thời khóa biểu cụ thể như sau: 
- Ngày 17/11: học tại phòng B-05.09
- Ngày 19/11: học tại phòng B-07.01

Lưu ý:

- Sinh viên kiểm tra thông tin cá nhân trong danh sách, nếu có sai sót vui lòng chỉnh sửa tại cột ghi chú trong danh sách.
- Sinh viên không có ngày sinh vui lòng bổ sung vào danh sách khi đi học.
- Vì lớp tương đối đông nên sinh viên vui lòng đến sớm để ổn định chỗ ngồi.
- Sinh viên có thể xem danh sách tại tập tin đính kèm.

14555247
Đính kèm:
×