Thời khóa biểu kỹ năng giao tiếp 1217KGT1412

Lớp Kỹ năng giao tiếp 1217KGT1412 khai giảng vào thứ 5 ngày 14/12/2017 ca 5 (từ 18h00 đến 20h15) phòng B08.04 và thứ 7 phòng B10.02.
Giảng viên: Nguyễn Thị Hiệp

  Lưu ý:

 - Học viên kiểm tra thông tin cá nhân trong danh sách, nếu có gì sai sót thì trong quá trình học điền nội dung cần chỉnh sửa trong danh sách chỉnh sửa thông tin cá nhân. Nếu không sai sót gì, học viên vui lòng ký tên xác nhận.
Sinh viên sẽ được cấp chứng chỉ khi đạt được 2 điều kiện sau: 
1. Điểm thi đạt từ 5 trở lên.
2. Số buổi tham gia học phải đạt tối thiểu là 3 buổi/ 5 buổi (đối với KN giao tiếp), 4 buổi/ 7 buổi (đối với KN bàn phím).

 - Nếu có thắc mắc gì vui lòng liên hệ trung tâm

14568072