THỜI KHÓA BIỂU
Thời khóa biểu kỹ năng bàn phím 0118KBP1610 Lớp Kỹ năng bàn phím 0118KBP1610 khai giảng vào thứ 6 ngày 05/01/2018 ca 5 từ (18g00-20g15) phòng A10.02/5. - Giảng viên: Trần Thị Thu Vân.   Lưu ý:  - Học viên kiểm...
Thời khóa biểu kỹ năng giao tiếp 1217KGT1412 Lớp Kỹ năng giao tiếp 1217KGT1412 khai giảng vào thứ 5 ngày 14/12/2017 ca 5 (từ 18h00 đến 20h15) phòng B08.04 và thứ 7 phòng B10.02. - Giảng viên: Nguyễn Thị Hiệp   Lưu...
Thời khóa biểu kỹ năng giao tiếp 1217KGT1212 Lớp Kỹ năng giao tiếp 1217KGT1212 khai giảng vào thứ 3 ngày 12/12/2017 ca 5 (18g00-20g15) phòng A06.10. - Giảng viên: Trần Lương Thuận..   Lưu ý:  - Học viên...
Thời khóa biểu kỹ năng giao tiếp 1117KGT2111 Lớp Kỹ năng giao tiếp 1117KGT2111 khai giảng vào thứ 3 ngày 23/11/2017 ca 5 (18g00-20g15) phòng A05.15. - Giảng viên: Nguyễn Thị Hiệp.   Lưu ý:  - Học viên kiểm...
Thời khóa biểu kỹ năng bàn phím 1117KBP1411 Lớp Kỹ năng bàn phím 1117KBP1411 khai giảng vào thứ 3 ngày 21/11/2017 ca(1+2) (từ 12h30 đến 17h20) phòng A05.03/2. - Giảng viên: Nguyễn Trí Dũng.   Lưu ý:  - Học...
Thời khóa biểu kỹ năng giao tiếp 1117KGT1411 Lớp Kỹ năng giao tiếp 1117KGT1411 khai giảng vào thứ 3 ngày 14/11/2017 ca(1+2) (từ 06h45 đến 11h35) phòng U09.02. - Giảng viên: Trần Lương Thuận.   Lưu ý:  - Học...
Thời khóa biểu kỹ năng bàn phím 1117KBP1311 Lớp Kỹ năng bàn phím 1117KBP1311 khai giảng vào thứ 2 ngày 13/11/2017 ca(1+2) (từ 06h45 đến 11h35) phòng A06.02/3. - Giảng viên: Nguyễn Trí Dũng.   Lưu ý:  - Học...
Thời khóa biểu kỹ năng bàn phím 1117KBP2111 Lớp Kỹ năng bàn phím 1117KBP2111 khai giảng vào thứ 3 ngày 21/11/2017 ca(1+2) (từ 06h45 đến 11h35)phòng A05.03/2. - Giảng viên: Võ Văn Dự   Lưu ý:  - Học viên kiểm tra...
Thời khóa biểu kỹ năng bàn phím 1017KBP3110 Lớp Kỹ năng bàn phím 1017KBP3110 khai giảng vào thứ 3 ngày 31/10/2017 ca(1+2) (từ 06h45 đến 11h35) phòng A06.02/8, 03/11/2017 phòng A06.02/5, 07/11/2017 phòng A06.02/3, 10/11/2017 phòng A06.02/3....
Thời khóa biểu kỹ năng bàn phím 1017KBP1710 Lớp Kỹ năng bàn phím 1017KBP1710 khai giảng vào thứ 3 ngày 17/10/2017 ca(1,2,3,4)) (từ 06h45 đến 17h20) phòng A05.03/7. - Giảng viên: Trần Thị Thu Vân   Lưu ý:  -...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC