Không gian thực hành bếp hiện đại của sinh viên HUTECH
Không gian thực hành bếp hiện đại của Đại học HUTECH giúp sinh viên thỏa sức sáng tạo cùng ẩm thực, làm quen với các trang thiết bị chuyên dụng, tiên tiến để tự tin bước vào môi trường làm việc chuyên nghiệp.
 
Sinh viên HUTECH thỏa sức sáng tạo trong giờ thực hành tại Production Kitchen.
 

 
Cận cảnh nhà bếp hiện đại ngay trong trường học của sinh viên HUTECH
 

Media
Phòng Tư vấn - Tuyển sinh - Truyền thông 
14569154