Đột nhập khu thực hành lý tưởng của sinh viên Viện Khoa học ứng dụng Đại học HUTECH
Phòng thí nghiệm được trang bị thiết bị máy móc hiện đại 


Phòng nuôi cấy mô của sinh viên ngành Công nghệ sinh học
 
Media
Phòng Tư vấn - Tuyển sinh - Truyền thông 
14569156