Tình yêu gửi vào những mầm xanh
Trung tâm thí nghiệm Công nghệ sinh học Nông nghiệp của các bạn sinh viên ngành Công nghệ sinh học HUTECH là nơi các bạn gửi gắm tất cả những yêu thương vào từng mầm xanh do chính mình nuôi cấy.
 


 
Tỉ mỉ trong từng thao tác, chăm chú dõi theo sự phát triển của những mầm xanh từng ngày, khiến cho việc thực hành, nghiên cứu trở nên thú vị đặc biệt mà ai đã "trót yêu" rồi thì sẽ cứ say sưa mãi.
 
 
 

 

 

  
 

Media
Phòng Tư vấn - Tuyển sinh - Truyền thông


 
14570603