Viện Kỹ thuật khai mạc Hội thao sinh viên HUTECH 2018
 
Diễn ra vào sáng ngày 28/10, thu hút hơn 1000 sinh viên tham gia, Hội thao Sinh viên Viện Kỹ thuật HUTECH 2018 là sự kiện mở màn cho chuỗi Hội thao Sinh viên của các Khoa/Viện trong toàn trường của năm học 2018 - 2019.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổ Media
Phòng Tư vấn - Tuyển sinh - Truyền thông 
14572414