Viện Kỹ thuật khai mạc Hội thao sinh viên HUTECH 2018

 
Diễn ra vào sáng ngày 28/10, thu hút hơn 1000 sinh viên tham gia, Hội thao Sinh viên Viện Kỹ thuật HUTECH 2018 là sự kiện mở màn cho chuỗi Hội thao Sinh viên của các Khoa/Viện trong toàn trường của năm học 2018 - 2019.
 
Viện Kỹ thuật khai mạc Hội thao sinh viên HUTECH 2018 12
 
Viện Kỹ thuật khai mạc Hội thao sinh viên HUTECH 2018 18
 
Viện Kỹ thuật khai mạc Hội thao sinh viên HUTECH 2018 24
 
Viện Kỹ thuật khai mạc Hội thao sinh viên HUTECH 2018 30
 
Viện Kỹ thuật khai mạc Hội thao sinh viên HUTECH 2018 36
 
Viện Kỹ thuật khai mạc Hội thao sinh viên HUTECH 2018 42
 
Viện Kỹ thuật khai mạc Hội thao sinh viên HUTECH 2018 48
 
Viện Kỹ thuật khai mạc Hội thao sinh viên HUTECH 2018 54
 
Viện Kỹ thuật khai mạc Hội thao sinh viên HUTECH 2018 60
 
Viện Kỹ thuật khai mạc Hội thao sinh viên HUTECH 2018 66
 
Viện Kỹ thuật khai mạc Hội thao sinh viên HUTECH 2018 72
 
Viện Kỹ thuật khai mạc Hội thao sinh viên HUTECH 2018 78
 
Viện Kỹ thuật khai mạc Hội thao sinh viên HUTECH 2018 84
 
Viện Kỹ thuật khai mạc Hội thao sinh viên HUTECH 2018 90
 
Viện Kỹ thuật khai mạc Hội thao sinh viên HUTECH 2018 96
 
Viện Kỹ thuật khai mạc Hội thao sinh viên HUTECH 2018 102
 
Viện Kỹ thuật khai mạc Hội thao sinh viên HUTECH 2018 108

Tổ Media
Phòng Tư vấn - Tuyển sinh - Truyền thông 
14572414