LỊCH KHAI GIẢNG

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP TIN HỌC NGẮN HẠN THÁNG 02.2017

  VIỆN ĐÀO TẠO NGHỀ NGHIỆP      TRUNG TÂM TIN HỌC     LỊCH KHAI GIẢNG (DỰ KIẾN) CÁC LỚP TIN HỌC NGẮN HẠN THÁNG 02 -  NĂM 2017...

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP TIN HỌC NGẮN HẠN THÁNG 01.2017

  Tên môn học KG Dời  SL GV GHI CHÚ 01TH BÁO CÁO TÀI CHÍNH KG: 05/01/17 357(2) Anh Tuấn 05/01   18 ĐÀO KHÁNH TRÍ 01.01 Tuấn...

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP TIN HỌC NGẮN HẠN THÁNG 12.2016

1 1116T3DM2111 12TH 3D Max CB KG: 21/12/16, T246 21/12   2 1216TAC10512 12TH ACCESS 1 KG: 05/12/16 T246 05/12   3 dự kiến 12TH...

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP TIN HỌC NGẮN HẠN THÁNG 11.2016

11TH AUTOCAD 2D KG: 17/11/16 T357 11TH AUTOCAD 2D KG: 18/11/16 T246 11TH AUTOCAD 3D KG: 15/11/16 T246 11TH ACCESS 1 KG: 18/11/16 T246 11TH ACCESS 1 KG:...

Banner Tư vấn trực tuyến