LỊCH KHAI GIẢNG
Kế hoạch chiêu sinh các lớp Tin học chuẩn đầu ra khai giảng tháng 11.2022 học tại cơ sở A;B; E(gồm các lớp học ban ngày và buổi tối) [CHÚ Ý TRÁNH NHẦM LẪN KHI ĐĂNG KÝ] ✅Các lớp UDCNTT CƠ BẢN chỉ dành cho SV các khóa 2016, 2015, 2014... và Các SV KHÔNG có học môn Nhập môn CNTT hoặc môn Nhập môn CNTT KHÔNG đạt điểm D+ trở lên. ✅Các lớp CNTT NÂNG...
Kế hoạch chiêu sinh các lớp Tin học chuẩn đầu ra khai giảng tháng 10.2022 học tại cơ sở A;B; E(gồm các lớp học ban ngày và buổi tối) [CHÚ Ý TRÁNH NHẦM LẪN KHI ĐĂNG KÝ] ✅Các lớp UDCNTT CƠ BẢN chỉ dành cho SV các khóa 2016, 2015, 2014... và Các SV KHÔNG có học môn Nhập môn CNTT hoặc môn Nhập môn CNTT KHÔNG đạt điểm D+ trở lên. ✅Các lớp CNTT NÂNG...
Kế hoạch chiêu sinh các lớp Tin học chuẩn đầu ra khai giảng tháng 10.2022 học tại cơ sở A;B; E(gồm các lớp học ban ngày và buổi tối) [CHÚ Ý TRÁNH NHẦM LẪN KHI ĐĂNG KÝ] ✅Các lớp UDCNTT CƠ BẢN chỉ dành cho SV các khóa 2016, 2015, 2014... và Các SV KHÔNG có học môn Nhập môn CNTT hoặc môn Nhập môn CNTT KHÔNG đạt điểm D+ trở lên. ✅Các lớp CNTT NÂNG...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
×