THÔNG BÁO MỚI
KẾT QUẢ THI TIN HỌC CẤP TỐC NGÀY 08/08/2018 KẾT QUẢ THI TIN HỌC CẤP TỐC NGÀY 08/08/2018
KẾT QUẢ THI TIN HỌC CẤP TỐC NGÀY 01/08/2018 KẾT QUẢ THI TIN HỌC CẤP TỐC NGÀY 01/08/2018
KẾT QUẢ THI TIN HỌC ỨNG DỤNG CUỐI KHÓA 22/07/2018 Ngày công bố kết quả thi 03/08/2018 Thí sinh xem KẾT QUẢ  thi tại file đính kèm bên dưới trang thông tin Điểm thi từng phần lý thuyết và thực hành phải đạt từ 5 điểm trở lên....
KẾT QUẢ THI TIN HỌC ỨNG DỤNG CUỐI KHÓA 08/07/2018 Ngày công bố kết quả thi 26/07/2018 Thí sinh xem KẾT QUẢ  thi tại file đính kèm bên dưới trang thông tin Điểm thi từng phần lý thuyết và thực hành phải đạt từ 5 điểm trở lên....
KẾT QUẢ THI TIN HỌC ỨNG DỤNG CẤP TỐC 22/07/2018 Thí sinh xem KẾT QUẢ  thi tại file đính kèm bên dưới trang thông tin. Lưu ý :  Sinh viên có kết quả thi " Rớt"  của ngày 22/07/2018. Đăng ký thi lại vào ngày   08/08/2018 hoặc...
KẾT QUẢ THI TIN HỌC CẤP TỐC NGÀY 08/07/2018 KẾT QUẢ THI TIN HỌC CẤP TỐC NGÀY 08/07/2018
KẾT QUẢ THI TIN HỌC ỨNG DỤNG CUỐI KHÓA 17/06/2018 Ngày công bố kết quả thi 02/07/2018 Thí sinh xem KẾT QUẢ  thi tại file đính kèm bên dưới trang thông tin Điểm thi từng phần lý thuyết và thực hành phải đạt từ 5 điểm trở lên....
KẾT QUẢ THI TIN HỌC CẤP TỐC NGÀY 29/06/2018 KẾT QUẢ THI TIN HỌC CẤP TỐC NGÀY 29/06/2018
KẾT QUẢ THI TIN HỌC CẤP TỐC NGÀY 17/06/2018 KẾT QUẢ THI TIN HỌC CẤP TỐC NGÀY 17/06/2018
KẾT QUẢ THI TIN HỌC ỨNG DỤNG CUỐI KHÓA 10/06/2018 Ngày công bố kết quả thi 19/06/2018 Thí sinh xem KẾT QUẢ  thi tại file đính kèm bên dưới trang thông tin Điểm thi từng phần lý thuyết và thực hành phải đạt từ 5 điểm trở lên....
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC