THÔNG BÁO MỚI
KẾT QUẢ THI TIN HỌC ỨNG DỤNG CẤP TỐC 22/05/2018 Thí sinh xem KẾT QUẢ  thi tại file đính kèm bên dưới trang thông tin. Lưu ý :  Sinh viên có kết quả thi " Không đạt"  của ngày 22/05/2018. Bắt buộc phải thi lại vào ngày 05/06/2018....
KẾT QUẢ THI TIN HỌC CẤP TỐC NGÀY 13/05/2018 KẾT QUẢ THI TIN HỌC CẤP TỐC NGÀY 13/05/2018
KẾT QUẢ THI TIN HỌC ỨNG DỤNG CUỐI KHÓA 22//04/2018 Ngày 09/05/2018 Thí sinh xem KẾT QUẢ  thi tại file đính kèm bên dưới trang thông tin Điểm thi từng phần lý thuyết và thực hành phải đạt từ 5 điểm trở lên.        ...
KẾT QUẢ THI TIN HỌC ỨNG DỤNG CẤP TỐC 22/04/2018 Thí sinh xem KẾT QUẢ  thi tại file đính kèm bên dưới trang thông tin. Lưu ý :  Sinh viên có kết quả thi " RỚT"  của ngày  22/04/2018. Bắt buộc phải thi lại vào ngày 13/05/2018....
KẾT QUẢ THI TIN HỌC ỨNG DỤNG CUỐI KHÓA 08/04/2018 Thí sinh xem KẾT QUẢ  thi tại file đính kèm bên dưới trang thông tin Điểm thi từng phần lý thuyết và thực hành phải đạt từ 5 điểm trở lên.           Thí sinh...
KẾT QUẢ THI TIN HỌC CẤP TỐC NGÀY 19/04/2018 KẾT QUẢ THI TIN HỌC CẤP TỐC NGÀY 19/04/2018
KẾT QUẢ THI TIN HỌC CẤP TỐC NGÀY 12/04/2018 KẾT QUẢ THI TIN HỌC CẤP TỐC NGÀY 12/04/2018
KẾT QUẢ THI TIN HỌC CẤP TỐC NGÀY 08/04/2018 KẾT QUẢ THI TIN HỌC CẤP TỐC NGÀY 08/04/2018
BẢNG ĐIỂM TIN HỌC ỨNG DỤNG NGÀY THI 25/03/2018 Điểm thi từng phần lý thuyết và thực hành phải đạt từ 5 điểm trở lên.           Thí sinh "không đạt" liên hệ văn phòng trung tâm đăng ký thi lại. ( Kỳ thi tiếp theo...
KẾT QUẢ THI TIN HỌC ỨNG DỤNG CẤP TỐC NGÀY 31/03/2018 Thí sinh xem KẾT QUẢ  thi tại file đính kèm bên dưới trang thông tin. Lưu ý :  Sinh viên có kết quả thi " RỚT"  của ngày 31/03/2018. Bắt buộc phải thi lại vào ngày 08/04...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC