THÔNG BÁO MỚI

KẾT QUẢ THI TIN HỌC CẤP TỐC NGÀY 12/11/17

Lưu ý:  Sinh viên có kết quả "Hỏng" đăng ký thi lại ngày 26/11/2017, hạn nộp hồ sơ là thứ 5 ngày 23/11/2017 hoặc đăng ký thi lại ngày 10/12/2017 hạn nộp hồ sơ trước khi thi ít nhất 5 ngày.  

KẾT QUẢ THI TIN HỌC ỨNG DỤNG CUỐI KHÓA NGÀY 29/10/2017

Điểm thi từng phần lý thuyết và thực hành phải đạt từ 5 điểm trở lên.           Thí sinh không đạt liên hệ văn phòng trung tâm đăng ký thi lại. ( Kỳ thi tiếp theo...

KẾT QUẢ THI TIN HỌC CUỐI KHÓA THUD NGÀY 15/10/2017

Điểm thi từng phần lý thuyết và thực hành phải đạt từ 5 điểm trở lên.           Thí sinh không đạt liên hệ văn phòng trung tâm đăng ký thi lại. ( Kỳ thi tiếp theo...

KẾT QUẢ THI TIN HỌC ỨNG DỤNG NGÀY 21/10/2017

Lưu ý: Thí sinh có kết quả thi "Hỏng" có thể đăng ký thi lại ngày 12/11/17 Hạn chót nộp hồ sơ: trước ngày thi 5 ngày

Thông báo chiêu sinh lớp Luyện thi CC Ứng dụng CNTT cơ bản

Lớp Luyện thi cấp tốc CC Ứng dụng CNTT CB (Word, Excel, Powerpoint) *Thời gian: ca 5 _ tối 246 _ từ 27/11 - 08/12 * Thi: 13h00...

KẾT QUẢ THI TIN HỌC CẤP TỐC NGÀY 30/9/17

Lưu ý:  Thí sinh có kết quả thi " Hỏng" có thể đăng ký thi lại ngày 21/10/2017 Hạn chót nộp hồ sơ là thứ 4 ngày 18/10/2017  

KẾT QUẢ THI TIN HỌC CUỐI KHÓA NGÀY 24/09/2017

Điểm thi từng phần lý thuyết và thực hành phải đạt từ 5 điểm trở lên.           Thí sinh không đạt liên hệ văn phòng trung tâm đăng ký thi lại. ( Kỳ thi tiếp theo...

Banner Tư vấn trực tuyến