LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP TIN HỌC NGẮN HẠN THÁNG 12.2016

1 1116T3DM2111 12TH 3D Max CB KG: 21/12/16, T246 21/12  
2 1216TAC10512 12TH ACCESS 1 KG: 05/12/16 T246 05/12  
3 dự kiến 12TH ACCESS 1 KG: 19/12/16 T246 19/12  
4 dự kiến 12TH ACCESS 1 KG: 20/12/16 T357 20/12  
5 1216TAC20512 12TH ACCESS 2 KG: 05/12/16 T246 05/12  
6 1216TAC21012 12TH ACCESS 2 KG: 10/12/16 T357 10/12  
7 1216TAC21014 12TH ACCESS 2 KG: 14/12/16 T246 14/12  
8 dự kiến 12TH ACCESS 2 KG: 21/12/16 T246 21/12  
9 1116TAC22411 12TH ACCESS 2 KG: 24/11/16,3567N(1+2) Thảo Nguyên 25/12 NGUYỄN MINH THÀNH
10 1216TAC22812 12TH ACCESS 2 KG: 28/12/16 4567(3+4) Bảo Lộc 28/12  
11 1216TA2D0512 12TH AUTOCAD 2D KG: 05/12/16 T246 05/12  
12 1216TA2D2612 12TH AUTOCAD 2D KG: 26/12/16,23456(2) Minh Cang 26/12  
13 1216TA2D2812 12TH AUTOCAD 2D KG: 28/12/16,234(3) Kiến Trúc 28/12  
14 1216TA3D3112 12TH AUTOCAD 3D KG: 07/01/16 7,CN(1+2) Minh Cang 07/01  
15 dự kiến 12TH BÁO CÁO TÀI CHÍNH KG: 19/12/16 T246 19/12  
16 dự kiến 12TH BÁO CÁO THUẾ KG: 19/12/16 T246 19/12  
17 1216TDTC2912 12TH DT Công trình KG: 29/12/16,5(3+4)6(1+2) Nam 29/12  
18 1216TILU0312 12TH ILLUTRATOR KG: 03/12/16, T357 03/12  
19 1216TILU0212 12TH ILUTRATOR KG: 02/12/16, T246 02/12 ĐỖ ĐÔNG
20 1216TILU0212 12TH ILUTRATOR KG: 02/12/16, T246 (Thịnh Phát) 02/12 PHẠM HỒNG LOAN KHÁNH
21 dự kiến 12TH ILUTRATOR KG: 13/12/16, T357 13/12  
22 1216TILU1312 12TH ILUTRATOR KG: 13/12/16,357(3) Tuấn Kiệt 13/12 VÕ ĐÌNH NGÀ
23 dự kiến 12TH ILUTRATOR KG: 14/12/16, T246 14/12  
24 1216TKVN0112 12TH Kế toán VN KG: 06/12/16 Hữu Vinh  T357 06/12  
25 1216TKVN1110 12TH Kế toán VN KG: 06/12/16 T357 06/12  
26 1216TPHO0212 12TH PHOTOSHOP KG: 02/12/16 T246 02/12 LÊ VĂN MẠNH
27 1216TPHO0312 12TH PHOTOSHOP KG: 03/12/16 T357 03/12  
28 1216TPHO0512 12TH PHOTOSHOP KG: 05/12/12 T246 05/12  
29 dự kiến 12TH PHOTOSHOP KG: 06/12/16 T357 06/12  
30 1216TPHO1212 12TH PHOTOSHOP KG: 12/12/16,246(3) Tuấn Kiệt 12/12 ĐỖ ĐÔNG
31 1216TPHO2912 12TH PHOTOSHOP KG: 26/12/16,2(1)5(2) Công Huy 26/12 KTMT
32 1216TPHO2312 12TH PHOTOSHOP KG: 26/12/16,246(2) Thùy Trinh 26/12 VÕ ĐÌNH NGÀ
33 1216TPHO2612 12TH PHOTOSHOP KG: 26/12/16,246(4) Quỳnh Trâm 26/12 ĐỖ ĐÔNG
34 dự kiến 12TH Tin B cấp tốc KG: 12/12/16, T246 12/12  
35 dự kiến 12TH Tin B cấp tốc KG: 15/12/16, T357 12/12  
36 dự kiến 12TH Tin học thống kê (SPSS) KG:16/12 T246  16/12 NGUYỄN MINH THÀNH
37 1116TVDK1911 12TH Vi điều khiển KG: 09/12/11/16,456(1+2) Đức 09/12  
38 1216TVDK1912 12TH Vi điều khiển KG: 19/12/16 T246 Văn Quang 19/12  
14560006


Banner Tư vấn trực tuyến