Đăng ký nhóm Tin học Chuẩn CNTT tại TTTH
Từ ngày 04/05/2020 Sinh viên muốn đăng ký nhóm các lớp Chuẩn kỹ năng CNTT cơ bản hoặc nâng cao tại TTTH Hutech có thể đăng ký qua email. Cách thức đăng ký như sau:

* Bước 1: Sinh viên liên hệ TTTH để được tư vấn chương trình học 
* Bước 2: Sinh viên lập danh sách nhóm với đầy đủ các thông tin (theo mẫu) và số lượng ít nhất 15 sinh viên.
* Bước 3: Sinh viên gửi email địa chỉ:  
tt.tinhoc@hutech.edu.vn 
                                                            Tiêu đề: ĐĂNG KÝ NHÓM TIN HỌC
                                                             Đính kèm file
danh sách nhóm

* Bước 4: Chờ xác nhận của TTTH qua email, nội dung: "TTTH xác nhận Nhóm:..................."và in danh sách file. PDF hoặc pnj

* Bước 5:Trưởng nhóm đến Văn phòng TTTH Hutech P.A-01.05 Cơ sở 475A Điện Biên Phủ để nộp danh sách.

* Bước 6: Trưởng nhóm đóng lệ phí tại Quầy Thu Ngân

* Bước 7: Trưởng nhóm nhận biên lai, theo dõi Thời khóa biểu trên website TTTH, thông báo Thời khóa biểu cho nhóm: https://www.hutech.edu.vn/ttth/thoi-khoa-bieu-tin-hoc
 
14584062