LỊCH THI - LỚP NGẮN HẠN

DANH SÁCH THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH NGÀY 31/05/2017. Đổi phòng thi (cập nhật 27/05)

Thí sinh xem danh sách thi tại file đính kèm bên dưới trang thông tin. Lịch thi: Trưa 31/05/2017 - phòng thi: B14.01 Giờ thi: (Trình độ B)     - Đọc-Viết : 13h00'      ...

DANH SÁCH THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH NGÀY 30/05/2017. Đổi phòng thi (cập nhật 27/05)

Thí sinh xem danh sách thi tại file đính kèm bên dưới trang thông tin. Lịch thi: Trưa 30/05/2017 - phòng thi: B09.01 Giờ thi: (Trình độ B)     - Đọc-Viết : 13h00'      ...

DANH SÁCH THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH NGÀY 29/05/2017. Đổi phòng thi (cập nhật 26/05)

Thí sinh xem danh sách thi tại file đính kèm bên dưới trang thông tin. Lịch thi: Trưa 29/05/2017 - phòng thi: B14.01 Giờ thi: (Trình độ B)     - Đọc-Viết : 13h00'      ...

DANH SÁCH THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH NGÀY 24/05/2017

Thí sinh xem danh sách thi tại file đính kèm bên dưới trang thông tin. Lịch thi: Trưa 24/05/2017 - phòng thi: B02.01 Giờ thi: (Trình độ B)     - Đọc-Viết : 13h00'      ...

DANH SÁCH THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH NGÀY 25/05/2017

Thí sinh xem danh sách thi tại file đính kèm bên dưới trang thông tin. Lịch thi: Trưa 25/05/2017 - phòng thi: B13.01 Giờ thi: (Trình độ B)     - Đọc-Viết : 13h00'      ...

DANH SÁCH THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH - CEF-B1 - TIẾNG TRUNG - NGÀY 21/05/2017

Thí sinh xem danh sách thi tại file đính kèm bên dưới trang thông tin. Lịch thi: Sáng 21/05/2017 Giờ thi: (Trình độ B)                  - Đọc-Viết : 7h00...

DANH SÁCH THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH NGÀY 22/05/2017

Thí sinh xem danh sách thi tại file đính kèm bên dưới trang thông tin. Lịch thi: Trưa 22/05/2017 - phòng thi: B02.01 Giờ thi: (Trình độ B)     - Đọc-Viết : 13h00'      ...

DANH SÁCH THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH NGÀY 16/05/2017

Thí sinh xem danh sách thi tại file đính kèm bên dưới trang thông tin. Lịch thi: Trưa 16/05/2017 - phòng thi: B09.01 Giờ thi: (Trình độ B)     - Đọc-Viết : 13h00'      ...

DANH SÁCH THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH NGÀY 15/05/2017

Thí sinh xem danh sách thi tại file đính kèm bên dưới trang thông tin. Lịch thi: Trưa 15/05/2017 - phòng thi: B02.01 Giờ thi: (Trình độ B)     - Đọc-Viết : 13h00'      ...

DANH SÁCH THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH NGÀY 10/05/2017

Thí sinh xem danh sách thi tại file đính kèm bên dưới trang thông tin. Lịch thi: Trưa 10/05/2017 - phòng thi: B02.01 Giờ thi: (Trình độ B)     - Đọc-Viết : 13h00'      ...

Banner Tư vấn trực tuyến