LỊCH THI - LỚP NGẮN HẠN

LỊCH THI DỰ KIẾN CÁC LỚP CẤP TỐC VÀO THÁNG 3.

LỊCH THI DỰ KIẾN CÁC LỚP CẤP TỐC VÀO THÁNG 3. LƯU Ý: Có 02 lớp có sự thay đổi Lịch thi:   + Lớp cấp tốc T357 - KG 02/03 - 0317ALBC0203 - Lịch thi cũ là 21/03 => Lịch thi mới 20/03. + Lớp cấp tốc T246 -...

DANH SÁCH THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH NGÀY 16/01/2017

Thí sinh xem danh sách thi tại file đính kèm bên dưới trang thông tin. Lịch thi: Trưa 16/01/2017 - phòng thi: A06.11 Giờ thi: (Trình độ B)     - Đọc-Viết : 13h00      ...

DANH SÁCH THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH NGÀY 11/01/2017

Thí sinh xem danh sách thi tại file đính kèm bên dưới trang thông tin. Lịch thi: Trưa 11/01/2017 - phòng thi: A05.11 Giờ thi: (Trình độ B)     - Đọc-Viết : 13h00      ...

LƯU Ý ĐỔI PHONG THI DANH SÁCH THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH NGÀY 10/01/2017

Thí sinh xem danh sách thi tại file đính kèm bên dưới trang thông tin. Lịch thi: Trưa 10/01/2017 - phòng thi: B13.01 - CHUYỂN SANG PHÒNG A06.01 Giờ thi: (Trình độ B)     - Đọc-Viết : 13h00...

DANH SÁCH THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH NGÀY 09/01/2017

Thí sinh xem danh sách thi tại file đính kèm bên dưới trang thông tin. Lịch thi: Trưa 09/01/2017 - phòng thi: B13.01 Giờ thi: (Trình độ B)     - Đọc-Viết : 13h00      ...

DANH SÁCH THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH - NHẬT NGÀY 08/01/2016

Thí sinh xem danh sách thi tại file đính kèm bên dưới trang thông tin. Lịch thi: Sáng 08/01/2017 Giờ thi: (Trình độ B)                  - Đọc-Viết : 7h00...

DANH SÁCH THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH NGÀY 07/01/2017

Thí sinh xem danh sách thi tại file đính kèm bên dưới trang thông tin. Lịch thi: Sáng 07/01/2017 - PHÒNG THI: B05.11 Giờ thi: (Trình độ B)     - Đọc-Viết : 7h00        ...

DANH SÁCH THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH NGÀY 04/01/2017

Thí sinh xem danh sách thi tại file đính kèm bên dưới trang thông tin. Lịch thi: Trưa 04/01/2017 Giờ thi: (Trình độ B)     - Đọc-Viết : 13h00             -...

DANH SÁCH THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH NGÀY 03/01/2017

Thí sinh xem danh sách thi tại file đính kèm bên dưới trang thông tin. Lịch thi: Trưa 03/01/2017 Giờ thi: (Trình độ B)     - Đọc-Viết : 13h00             -...