LỊCH KHAI GIẢNG

Lịch khai giảng (dự kiến) các lớp ngắn hạn Tháng 11,12/2017

Lịch khai giảng (dự kiến) các lớp ngắn hạn Tháng 11,12/2017 Sinh viên có thể theo dõi lịch khai giảng, thời khóa biểu, lịch thi và các thông tin khác tại Website: - Trung tâm Tin...

Lịch thi CCQG (dự kiến) các lớp ngắn hạn Tháng 11,12/2017 và Tháng 01/2018

Lịch thi CCQG (dự kiến) các lớp ngắn hạn Tháng 11,12/2017 và Tháng 01/2018 Sinh viên có thể theo dõi lịch khai giảng, thời khóa biểu, lịch thi và các thông tin khác tại Website: - Trung tâm Tin...

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ HUTECH THÔNG BÁO THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN LỚP KENNY NGUYỄN

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ HUTECH THÔNG BÁO THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN LỚP KENNY NGUYỄN   Học viên có thể theo dõi lịch khai giảng, thời khóa biểu và các thông tin khác tại Website: - Trung tâm Tin...

Lịch khai giảng các lớp Luyện nói Tiếng Anh chuẩn với Thầy Kenny Nguyễn Tháng 10/2017

Lịch khai giảng các lớp Luyện nói Tiếng Anh chuẩn với Thầy Kenny Nguyễn Tháng 10/2017   Học viên có thể theo dõi lịch khai giảng, thời khóa biểu và các thông tin khác tại Website: - Trung...

Lịch khai giảng (dự kiến) các lớp ngắn hạn Tháng 09/2017

Lịch khai giảng (dự kiến) các lớp ngắn hạn Tháng 09/2017 Sinh viên có thể theo dõi lịch khai giảng, thời khóa biểu, lịch thi và các thông tin khác tại Website: - Trung tâm Tin...

Lịch khai giảng (dự kiến) các lớp ngắn hạn Tháng 07/2017

Lịch khai giảng (dự kiến) các lớp ngắn hạn Tháng 07/2017 Sinh viên có thể theo dõi lịch khai giảng, thời khóa biểu, lịch thi và các thông tin khác tại Website: - Trung tâm Tin...

Lịch dời ngày khai giảng dự kiến các lớp ngắn hạn Tháng 06/2017

Trung tâm Ngoại ngữ Hutech thông báo Thời khóa biểu ĐỔI NGÀY KHAI GIẢNG tháng 06/2017 (cập nhật 27/06/17): Học viên có thể theo dõi thời khóa biểu tại Website: - Trung tâm Tin...

Lich khai giảng dự kiến các lớp ngắn hạn Tháng 06/2017

Lịch khai giảng (dự kiến) các lớp ngắn hạn Tháng 06/2017 Sinh viên có thể theo dõi lịch khai giảng, thời khóa biểu, lịch thi và các thông tin khác tại Website: - Trung tâm Tin...

Lịch khai giảng dự kiến các lớp ngắn hạn Tháng 05/2017

Lịch khai giảng (dự kiến) các lớp ngắn hạn Tháng 05/2017 Sinh viên có thể theo dõi lịch khai giảng, thời khóa biểu, lịch thi và các thông tin khác tại Website: - Trung tâm Tin...

Lich khai giảng các lớp Luyện nói Tiếng Anh chuẩn với Thầy Kenny Nguyễn

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP LUYỆN NÓI TIẾNG ANH CHUẨN VỚI THẦY KENNY NGUYỄN VÀO NGÀY 15 &16/05/2017 LƯU Ý: MỖI LỚP CÓ GIỚI HẠN SỐ LƯỢNG (20-25 HỌC VIÊN) Học viên có thể theo dõi thời khóa biểu tại...

Banner Tư vấn trực tuyến