LỊCH KHAI GIẢNG
Lịch thi TOEIC (dự kiến) ngày 22/10/2018 Lịch thi TOEIC (dự kiến) ngày 22/10/2018 Học viên đăng ký đặt chổ tại website hoặc trang fanpage của trung tâm: - Trung tâm Ngoại ngữ: http://www.hutech.edu.vn/ttnn - Fanpage:...
Lịch khai giảng (dự kiến) các lớp ngắn hạn Tháng 09/2018 Lịch khai giảng (dự kiến) các lớp ngắn hạn Tháng 09/2018 Sinh viên có thể theo dõi lịch khai giảng, thời khóa biểu, lịch thi và các thông tin khác tại Website: - Trung tâm Tin...
Lịch khai giảng (dự kiến) các lớp ngắn hạn Tháng 08/2018 Lịch khai giảng (dự kiến) các lớp ngắn hạn Tháng 08/2018 Sinh viên có thể theo dõi lịch khai giảng, thời khóa biểu, lịch thi và các thông tin khác tại Website: - Trung tâm Tin...
Lịch khai giảng (dự kiến) các lớp ngắn hạn Tháng 07/2018 Lịch khai giảng (dự kiến) các lớp ngắn hạn Tháng 07/2018 Sinh viên có thể theo dõi lịch khai giảng, thời khóa biểu, lịch thi và các thông tin khác tại Website: - Trung tâm Tin...
Lịch khai giảng (dự kiến) các lớp ngắn hạn Tháng 06/2018 Lịch khai giảng (dự kiến) các lớp ngắn hạn Tháng 06/2018 Sinh viên có thể theo dõi lịch khai giảng, thời khóa biểu, lịch thi và các thông tin khác tại Website: - Trung tâm Tin...
Lịch khai giảng (dự kiến) các lớp ngắn hạn Tháng 05/2018 Lịch khai giảng (dự kiến) các lớp ngắn hạn Tháng 05/2018 Sinh viên có thể theo dõi lịch khai giảng, thời khóa biểu, lịch thi và các thông tin khác tại Website: - Trung tâm Tin...
Lịch khai giảng (dự kiến) các lớp TOEIC Tháng 05/2018 ????????????????Trung tâm Ngoại ngữ HUTECH thông báo chiêu sinh lớp luyện thi TOEIC 600: ???????????? Kiểm tra năng lực đầu vào miễn phí; ???????????? Chương trình ôn luyện được cập nhật theo trọng tâm...
Lịch khai giảng (dự kiến) các lớp Anh văn giao tiếp chuẩn quốc tế Tháng 05/2018 Lịch khai giảng (dự kiến) các lớp Tiếng Anh giao tiếp chuẩn quốc tế Tối 246 ngày 14/05/2018 Lịch khai giảng (dự kiến) các lớp Tiếng Anh giao tiếp chuẩn quốc tế Tối 246 ngày 14/05/2018.   Trong quá...
Lịch khai giảng (dự kiến) các lớp ngắn hạn Tháng 04,05/2018 Lịch khai giảng (dự kiến) các lớp ngắn hạn Tháng 04,05/2018 Sinh viên có thể theo dõi lịch khai giảng, thời khóa biểu, lịch thi và các thông tin khác tại Website: - Trung tâm Tin...
Lịch khai giảng (dự kiến) các lớp ngắn hạn Tháng 01/2018 Lịch khai giảng (dự kiến) các lớp ngắn hạn Tháng 01/2018 Sinh viên có thể theo dõi lịch khai giảng, thời khóa biểu, lịch thi và các thông tin khác tại Website: - Trung tâm Tin...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC