THÔNG BÁO MỚI
Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo đã có chứng chỉ các kỳ thi sau: Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo đã có chứng chỉ các kỳ thi sau:   Sinh viên có thể theo dõi lịch khai giảng, thời khóa biểu, lịch thi và các thông tin khác:...
Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo đã có chứng chỉ các kỳ thi sau: Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo đã có chứng chỉ các kỳ thi sau: Sinh viên có thể theo dõi lịch khai giảng, thời khóa biểu, lịch thi và các thông tin khác:  https://www.hutech.edu.vn/ttnn/thong-bao/...
Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo đã có chứng chỉ các kỳ thi sau: Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo đã có chứng chỉ các kỳ thi sau: Sinh viên có thể theo dõi lịch khai giảng, thời khóa biểu, lịch thi và các thông tin khác:  https://www.hutech.edu.vn/ttnn/thong-bao/...
TTNN_HUTECH_Thời khóa biểu Tháng 12/2018 (các lớp khai giảng từ 07/01/2019-13/01/2019) TTNN_HUTECH_Thời khóa biểu Tháng 12/2018 (các lớp khai giảng từ 07/01/2019-13/01/2019) Học viên có thể theo dõi thời khóa biểu tại Website: - Trung tâm Ngoại ngữ: http://www.hutech.edu.vn/ttnn - Fanpage:...
TTNN_HUTECH_Thời khóa biểu Tháng 12/2018 (các lớp khai giảng từ 31/12/2018-06/01/2019) TTNN_HUTECH_Thời khóa biểu Tháng 12/2018 (các lớp khai giảng từ 31/12/2018-06/01/2019) Học viên có thể theo dõi thời khóa biểu tại Website: - Trung tâm Ngoại ngữ: http://www.hutech.edu.vn/ttnn - Fanpage:...
Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo đã có chứng chỉ các kỳ thi sau: Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo đã có chứng chỉ các kỳ thi sau: Sinh viên có thể theo dõi lịch khai giảng, thời khóa biểu, lịch thi và các thông tin khác:  https://www.hutech.edu.vn/ttnn/thong-bao/...
THÔNG BÁO QUY CHẾ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ THEO KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 23/2017/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2017...
LUYỆN THI TOEIC LUYỆN THI TOEIC   TOEIC (Test of English for International Communication) là chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế chứng thực khả năng Tiếng Anh trong môi trường làm việc quốc tế. Chứng chỉ TOEIC được Viện khảo Thí Hoa...
LUYỆN THI IELTS 6.0 LUYỆN THI IELTS 6.0   Chứng chỉ IELTS (International English Language Testing System) được điều hành bởi 3 tổ chức là ESOL của Đại học Cambrige, Hội đồng Anh và IDP của Úc. Chứng chỉ IELTS là chứng nhận Quốc tế...
LUYỆN THI CHỨNG CHỈ QUỐC GIA LUYỆN THI CHỨNG CHỈ QUỐC GIA   Dành cho các học viên muốn tham gia kỳ thi CCQG trình độ A, B, C: CEF B1: - Là chương trình luyện thi chứng chỉ quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt nam chứng nhận. Ưu thế...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC