THÔNG BÁO MỚI
Thông báo tuyển sinh hệ đào tạo từ xa trình độ đại học năm 2019 Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Công nghệ TP.HCM thông báo tuyển sinh hệ đào tạo từ xa trình độ đại học, cụ thể như sau:   I. NGÀNH VÀ HÌNH THỨC ĐÀO TẠO 1. Quản trị Kinh doanh 2. Kế toán 3. Tài...
TTNN_HUTECH_Thời khóa biểu Tháng 07/2020 (các lớp khai giảng từ 06/07/2020 - 12/07/2020) TTNN_HUTECH_Thời khóa biểu Tháng 07/2020 (các lớp khai giảng từ 06/07/2020 - 12/07/2020) Học viên có thể theo dõi thời khóa biểu tại Website: - Trung tâm Ngoại ngữ: http://www.hutech.edu.vn/ttnn -...
TTNN_HUTECH_Thời khóa biểu Tháng 07/2020 (các lớp khai giảng từ 29/06 -05/07/2020) TTNN_HUTECH_Thời khóa biểu Tháng 07/2020 (các lớp khai giảng từ 29/06/2020 - 05/07/2020) Học viên có thể theo dõi thời khóa biểu tại Website: - Trung tâm Ngoại ngữ: http://www.hutech.edu.vn/ttnn -...
TTNN_HUTECH_Thời khóa biểu Tháng 06/2020 (các lớp khai giảng từ 22/06 -28/06/2020) TTNN_HUTECH_Thời khóa biểu Tháng 06/2020 (các lớp khai giảng từ 22/06/2020 - 28/06/2020) Học viên có thể theo dõi thời khóa biểu tại Website: - Trung tâm Ngoại ngữ: http://www.hutech.edu.vn/ttnn -...
TTNN_HUTECH_Thời khóa biểu Tháng 06/2020 (các lớp khai giảng từ 22/06 -28/06/2020) TTNN_HUTECH_Thời khóa biểu Tháng 06/2020 (các lớp khai giảng từ 22/06/2020 - 28/06/2020) Học viên có thể theo dõi thời khóa biểu tại Website: - Trung tâm Ngoại ngữ: http://www.hutech.edu.vn/ttnn -...
TTNN_HUTECH_Thời khóa biểu Tháng 06/2020 (các lớp khai giảng từ 15/06 -21/06/2020) TTNN_HUTECH_Thời khóa biểu Tháng 06/2020 (các lớp khai giảng từ 15/06/2020 - 21/06/2020) Học viên có thể theo dõi thời khóa biểu tại Website: - Trung tâm Ngoại ngữ: http://www.hutech.edu.vn/ttnn -...
TTNN_HUTECH_Thời khóa biểu Tháng 06/2020 (các lớp khai giảng từ 08/06 -14/06/2020) TTNN_HUTECH_Thời khóa biểu Tháng 06/2020 (các lớp khai giảng từ 08/06/2020 - 14/06/2020) Học viên có thể theo dõi thời khóa biểu tại Website: - Trung tâm Ngoại ngữ: http://www.hutech.edu.vn/ttnn -...
Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo đã có chứng chỉ các kỳ thi sau: Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo đã có chứng chỉ đến các kỳ thi sau: Sinh viên có thể theo dõi lịch khai giảng, thời khóa biểu, lịch thi và các thông tin khác:  https://www.hutech.edu.vn/ttnn/thong-bao/...
Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo đã có chứng chỉ các kỳ thi sau: Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo đã có chứng chỉ đến các kỳ thi sau: Sinh viên có thể theo dõi lịch khai giảng, thời khóa biểu, lịch thi và các thông tin khác:  https://www.hutech.edu.vn/ttnn/thong-bao/...
Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo đã có chứng chỉ các kỳ thi sau: Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo đã có chứng chỉ các kỳ thi sau: Sinh viên có thể theo dõi lịch khai giảng, thời khóa biểu, lịch thi và các thông tin khác:  https://www.hutech.edu.vn/ttnn/thong-bao/ Fanpage:...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC