THÔNG BÁO MỚI

KẾT QUẢ THI CCQG TIẾNG ANH - NGÀY 16/01/2018

Xem file Kết quả thi đính kèm bên dưới trang thông tin. Lưu ý: Những Thí sinh có tên trong danh sách "Thi lại" của ngày 16/01/2018. Bắt buộc phải thi lại vào ngày 27/01/2018. Thời gian đăng ký kể từ...

KẾT QUẢ THI CCQG TIẾNG ANH - NGÀY 15/01/2018

Xem file Kết quả thi đính kèm bên dưới trang thông tin. Lưu ý: Những Thí sinh có tên trong danh sách "Thi lại" của ngày 15/01/2018. Bắt buộc phải thi lại vào ngày 27/01/2018. Thời gian đăng ký kể từ...

KẾT QUẢ THI CCQG TIẾNG ANH - NGÀY 09/01/2018

Xem file Kết quả thi đính kèm bên dưới trang thông tin. Lưu ý: Những Thí sinh có tên trong danh sách "Thi lại" của ngày 09/01/2018. Bắt buộc phải thi lại vào ngày 27/01/2018. Thời gian đăng ký kể từ...

DANH SÁCH THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH NGÀY 22/01/2018-cập nhật 22/01/2018

Thí sinh xem danh sách thi tại file đính kèm bên dưới trang thông tin. Lịch thi: Trưa 22/01/2018 - phòng thi: A05.01 Giờ thi: (Trình độ B)     - Đọc-Viết : 13h00'      ...

XEM DS THI CHỨNG CHỈ NN TRÌNH ĐỘ BẬC 3 THEO KHUNG NLNN QUỐC GIA TIẾNG ANH NGÀY 20/01/2018

THÔNG BÁO Mời các Anh/Chị đến xem danh sách thi tại bảng tin của Trung tâm ngoại ngữ HUTECH. KHÓA THI CHỨNG CHỈ NN TRÌNH ĐỘ BẬC 3 THEO KHUNG NLNN QUỐC GIA NGÀY 20/01/2018 Lưu ý:...

DANH SÁCH THI CCQG TIẾNG ANH - NHẬT - CEF-B1 NGÀY 14/01/2018

Thí sinh xem danh sách thi tại file đính kèm bên dưới trang thông tin.   Lịch thi: Sáng CHỦ NHẬT - 14/01/2018 Giờ thi: (Trình độ B)                 ...

KẾT QUẢ THI CCQG TIẾNG ANH - NGÀY 03/01/2018

Xem file Kết quả thi đính kèm bên dưới trang thông tin. Lưu ý: Những Thí sinh có tên trong danh sách "Thi lại" của ngày 03/01/2018. Bắt buộc phải thi lại vào ngày 19/01/2018. Thời gian đăng ký kể từ...

DANH SÁCH THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH NGÀY 19/01/2018-cập nhật 10/01/2018

Thí sinh xem danh sách thi tại file đính kèm bên dưới trang thông tin. Lịch thi: Trưa 19/01/2018 - phòng thi: A05.01 Giờ thi: (Trình độ B)     - Đọc-Viết : 13h00'      ...

KẾT QUẢ THI CC CEF - B1 TIẾNG ANH - NGÀY 04/01/2018

Xem file Kết quả thi đính kèm bên dưới trang thông tin. Kết quả thi CEF- B1 04/01/2018. Trân trọng!

THÔNG BÁO CHUYỂN LỊCH THI CCQG TIẾNG ANH NGÀY 11/01/2018

THÔNG BÁO (V/v: Dời lịch thi CCQG Tiếng Anh) Lịch thi CCQG Tiếng Anh, trình độ B vào Trưa ngày 11/01/2018 sẽ được chuyển sang khóa thi ngày 15/01/2018 (Buổi Trưa bắt đầu từ 12h30) Thí sinh đã đăng...

Banner Tư vấn trực tuyến