THÔNG BÁO MỚI
HƯỚNG DẪN XEM KẾT QUẢ THI CCQG NGOẠI NGỮ THÔNG BÁO XEM KẾT QUẢ THI KỲ THI CCQG NGOẠI NGỮ TẠI TRUNG TÂM   Thí sinh xem KẾT QUẢ thi tại:  https://www.hutech.edu.vn/ttnn ​Vào menu: KẾT QUẢ THI --> CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ...
HƯỚNG DẪN XEM DANH SÁCH THI CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ VSTEP BẬC 3 (LỊCH THI VÀO BUỔI TRƯA) THÔNG BÁO CHUNG LỊCH THI CC NGOẠI NGỮ VSTEP BẬC 3   Thí sinh xem số báo danh, giờ thi, phòng thi..., tại:  https://www.hutech.edu.vn/ttnn ​Vào menu: LỊCH THI --> CAO HỌC ĐẦU...
HƯỚNG DẪN XEM DANH SÁCH THI CCQG TIẾNG ANH CẤP TỐC (LỊCH THI VÀO BUỔI TRƯA) THÔNG BÁO CHUNG LỊCH THI CCQG TIẾNG ANH (CẤP TỐC)   Thí sinh xem số báo danh, giờ thi, phòng thi..., tại:  https://www.hutech.edu.vn/ttnn ​Vào menu: LỊCH THI --> CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ...
Trung tâm Ngoại ngữ Hutech thông báo Thời khóa biểu Tháng 07/2018 (cập nhật 18/07) Trung tâm Ngoại ngữ Hutech thông báo Thời khóa biểu Tháng 07/2018 (cập nhật 18/07) Học viên có thể theo dõi thời khóa biểu tại Website: - Trung tâm Tin học:http://www.hutech.edu.vn/ttth - Trung tâm...
Trung tâm Ngoại ngữ Hutech thông báo Thời khóa biểu ĐỔI PHÒNG (cập nhật 28/06) Trung tâm Ngoại ngữ Hutech thông báo Thời khóa biểu ĐỔI PHÒNG (cập nhật 28/06) Học viên có thể theo dõi thời khóa biểu tại Website: - Trung tâm Tin học:http://www.hutech.edu.vn/ttth - Trung tâm Ngoại...
Trung tâm Ngoại ngữ Hutech thông báo Thời khóa biểu Tháng 06/2018 (cập nhật 12/06) Trung tâm Ngoại ngữ Hutech thông báo Thời khóa biểu Tháng 06/2018 (cập nhật 12/06) Học viên có thể theo dõi thời khóa biểu tại Website: - Trung tâm Tin học:http://www.hutech.edu.vn/ttth - Trung tâm...
THÔNG BÁO XEM DANH SÁCH THI CCQG TIẾNG ANH + TIẾNG NHẬT + CEF-B1 NGÀY 27/05/2018 Thí sinh xem số báo danh, giờ thi, phòng thi... tại:  https://www.hutech.edu.vn/ttnn ​Vào menu LỊCH THI --> CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ --> ​Nhập THÔNG TIN CÁ NHÂN--> NGÀY THI--> Nhấn vào Xem kết...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC