THÔNG BÁO MỚI
TTNN_HUTECH_Thời khóa biểu Tháng 10/2018 (các lớp khai giảng từ 15-21/10/2018) TTNN_HUTECH_Thời khóa biểu Tháng 10/2018 (các lớp khai giảng từ 15-21/10/2018) Học viên có thể theo dõi thời khóa biểu tại Website: - Trung tâm Ngoại ngữ: http://www.hutech.edu.vn/ttnn - Fanpage:...
TTNN_HUTECH_Thời khóa biểu Tháng 10/2018 (các lớp khai giảng từ 15-21/10/2018) TTNN_HUTECH_Thời khóa biểu Tháng 10/2018 (các lớp khai giảng từ 15-21/10/2018) Học viên có thể theo dõi thời khóa biểu tại Website: - Trung tâm Ngoại ngữ: http://www.hutech.edu.vn/ttnn - Fanpage:...
TTNN_HUTECH_Thời khóa biểu Tháng 10/2018 (các lớp khai giảng từ 08-15/10/2018) TTNN_HUTECH_Thời khóa biểu Tháng 10/2018 (các lớp khai giảng từ 08-15/10/2018) Học viên có thể theo dõi thời khóa biểu tại Website: - Trung tâm Ngoại ngữ: http://www.hutech.edu.vn/ttnn - Fanpage:...
TTNN_HUTECH_Thời khóa biểu Tháng 10/2018 (các lớp khai giảng từ 08-15/10/2018) TTNN_HUTECH_Thời khóa biểu Tháng 10/2018 (các lớp khai giảng từ 08-15/10/2018) Học viên có thể theo dõi thời khóa biểu tại Website: - Trung tâm Ngoại ngữ: http://www.hutech.edu.vn/ttnn - Fanpage:...
TTNN_HUTECH_Thời khóa biểu Tháng 10/2018 (các lớp khai giảng từ 01-07/10/2018) TTNN_HUTECH_Thời khóa biểu Tháng 10/2018 (các lớp khai giảng từ 01-07/10/2018) Học viên có thể theo dõi thời khóa biểu tại Website: - Trung tâm Ngoại ngữ: http://www.hutech.edu.vn/ttnn - Fanpage:...
TTNN_HUTECH_Thời khóa biểu Tháng 10/2018 (các lớp khai giảng từ 01-07/10/2018) TTNN_HUTECH_Thời khóa biểu Tháng 10/2018 (các lớp khai giảng từ 01-07/10/2018) Học viên có thể theo dõi thời khóa biểu tại Website: - Trung tâm Ngoại ngữ: http://www.hutech.edu.vn/ttnn - Fanpage:...
TTNN_HUTECH_Thời khóa biểu Tháng 09/2018 (các lớp khai giảng từ 24-30/09/2018) TTNN_HUTECH_Thời khóa biểu Tháng 09/2018 (các lớp khai giảng từ 24-30/09/2018) Học viên có thể theo dõi thời khóa biểu tại Website: - Trung tâm Ngoại ngữ: http://www.hutech.edu.vn/ttnn - Fanpage:...
TTNN_HUTECH_Thời khóa biểu Tháng 09/2018 (các lớp khai giảng từ 24-30/09/2018) TTNN_HUTECH_Thời khóa biểu Tháng 09/2018 (các lớp khai giảng từ 24-30/09/2018) Học viên có thể theo dõi thời khóa biểu tại Website: - Trung tâm Ngoại ngữ: http://www.hutech.edu.vn/ttnn - Fanpage:...
THÔNG BÁO DỜI LỊCH THI TIẾNG ANH B + CEF-B1 + NHẬT + TRUNG NGÀY 23/09/2018 THÔNG BÁO (V/v: Chuyển lịch thi CCQG Tiếng Anh + Nhật + Trung + CEF-B1) Lịch thi ngày 23/09/2018   Chuyển sang khóa thi ngày 07/10/2018 Thí sinh đã đăng ký dự thi, vui lòng giữ lại Biên lai...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC