THÔNG BÁO MỚI
DANH SÁCH THI CCQG TIẾNG ANH - NHẬT - NGÀY 15/04/2018 Thí sinh xem số báo danh, giờ thi, phòng thi tại:  https://www.hutech.edu.vn/ttnn ​Vào menu LỊCH THI --> CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ --> ​Nhập THÔNG TIN CÁ NHÂN-->Nhấn vào Xem kết quả--> Hiển thị...
THÔNG BÁO DỜI NGÀY THI CCQG THÁNG 4 TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ HUTECH THÔNG BÁO! - CÁC LỚP NGOẠI NGỮ DỰ KIẾN THI CCQG NGÀY 08/04/2018 SẼ CHUYỂN SANG THI NGÀY 15/04/2018.  - THÍ SINH CÓ THỂ ĐẾN TRUNG TÂM ĐĂNG KÝ VÀ LÀM THỦ TỤC THI ĐẾN HẾT NGÀY...
Trung tâm Ngoại ngữ Hutech thông báo Thời khóa biểu Tháng 04/2018 (cập nhật 19/04) Trung tâm Ngoại ngữ Hutech thông báo Thời khóa biểu Tháng 04/2018 (cập nhật 19/04) Học viên có thể theo dõi thời khóa biểu tại Website: - Trung tâm Tin học:http://www.hutech.edu.vn/ttth - Trung tâm...
THÔNG BÁO XEM DANH SÁCH THI CCQG TIẾNG ANH + TIẾNG NHẬT + CEF-B1 NGÀY 25/03/2018 Thí sinh xem số báo danh, giờ thi, phòng thi tại:  https://www.hutech.edu.vn/ttnn ​ Vào menu LỊCH THI --> CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ --> ​Nhập THÔNG TIN CÁ NHÂN-->Nhấn vào Xem kết quả--> Hiển...
THÔNG BÁO XEM KẾT QUẢ THI CCQG TIẾNG ANH CT NGÀY 17/03/2018 Xem Kết quả thi tại: http://xemdiem.hutech.edu.vn KetQua thi--->ChungChiNgoaiNgu --->​Nhập thông tin cá nhân--->Nhấp vào Kết quả--->Hiển thị thông tin cần xem. Lưu ý: Những Thí sinh có tên trong...
HƯỚNG DẪN TRA CỨU PHÒNG THI VÀ KẾT QUẢ THI CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ Trung tâm Ngoại ngữ Hutech hướng dẫn cách tra cứu thời khóa biểu, thông tin thí sinh dự thi, kết quả thi.  Học viên có thể theo dõi thời khóa biểu tại Website: http://www.hutech.edu.vn/ttnn Hoặc bảng thông báo...
Trung tâm Ngoại ngữ Hutech thông báo Thời khóa biểu Tháng 03/2018 (cập nhật lớp Tiếng Nhật 0318ANHA1 Trung tâm Ngoại ngữ Hutech thông báo Thời khóa biểu Tháng 03/2018 (cập nhật lớp Tiếng Nhật 0318ANHA1303) Học viên có thể theo dõi thời khóa biểu tại Website: - Trung tâm Tin học:http://www.hutech.edu.vn/ttth...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC