THỜI KHÓA BIỂU - LỚP NGẮN HẠN
Trung tâm Ngoại ngữ Hutech thông báo Thời khóa biểu Tháng 07/2018 (cập nhật 18/07) Trung tâm Ngoại ngữ Hutech thông báo Thời khóa biểu Tháng 07/2018 (cập nhật 18/07) Học viên có thể theo dõi thời khóa biểu tại Website: - Trung tâm Tin học:http://www.hutech.edu.vn/ttth - Trung tâm...
Trung tâm Ngoại ngữ Hutech thông báo Thời khóa biểu ĐỔI PHÒNG (cập nhật 28/06) Trung tâm Ngoại ngữ Hutech thông báo Thời khóa biểu ĐỔI PHÒNG (cập nhật 28/06) Học viên có thể theo dõi thời khóa biểu tại Website: - Trung tâm Tin học:http://www.hutech.edu.vn/ttth - Trung tâm Ngoại...
Trung tâm Ngoại ngữ Hutech thông báo Thời khóa biểu Tháng 06/2018 (cập nhật 12/06) Trung tâm Ngoại ngữ Hutech thông báo Thời khóa biểu Tháng 06/2018 (cập nhật 12/06) Học viên có thể theo dõi thời khóa biểu tại Website: - Trung tâm Tin học:http://www.hutech.edu.vn/ttth - Trung tâm...
THÔNG BÁO DỜI NGÀY THI CẤP TỐC 31/05/2018 VÀ 07/06/2018 TTNN HUTECH thông báo chuyển ngày thi cấp tốc của các lớp học có ngày thi CCQG vào các ngày 31/05/2018 và 07/06/2018, cụ thể như sau: --- Các thí sinh đã đóng lệ phí và hồ sơ thi ngày 30/05/2018 và 07/06/2018 sẽ được...
Trung tâm Ngoại ngữ Hutech thông báo Thời khóa biểu Tháng 04/2018 (cập nhật lớp Tiếng Nhật 0418ANHA1 Trung tâm Ngoại ngữ Hutech thông báo Thời khóa biểu Tháng 04/2018 (cập nhật lớp Tiếng Nhật 0418ANHA1604)
Trung tâm Ngoại ngữ Hutech thông báo Thời khóa biểu Tháng 05/2018 (cập nhật 28/05) Trung tâm Ngoại ngữ Hutech thông báo Thời khóa biểu Tháng 05/2018 (cập nhật 28/05) Học viên có thể theo dõi thời khóa biểu tại Website: - Trung tâm Tin học:http://www.hutech.edu.vn/ttth - Trung tâm...
Trung tâm Ngoại ngữ Hutech thông báo Thời khóa biểu Tháng 04/2018 (cập nhật 19/04) Trung tâm Ngoại ngữ Hutech thông báo Thời khóa biểu Tháng 04/2018 (cập nhật 19/04) Học viên có thể theo dõi thời khóa biểu tại Website: - Trung tâm Tin học:http://www.hutech.edu.vn/ttth - Trung tâm...
HƯỚNG DẪN TRA CỨU PHÒNG THI VÀ KẾT QUẢ THI CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ Trung tâm Ngoại ngữ Hutech hướng dẫn cách tra cứu thời khóa biểu, thông tin thí sinh dự thi, kết quả thi.  Học viên có thể theo dõi thời khóa biểu tại Website: http://www.hutech.edu.vn/ttnn Hoặc bảng thông báo...
Trung tâm Ngoại ngữ Hutech thông báo Thời khóa biểu Tháng 03/2018 (cập nhật lớp Tiếng Nhật 0318ANHA1 Trung tâm Ngoại ngữ Hutech thông báo Thời khóa biểu Tháng 03/2018 (cập nhật lớp Tiếng Nhật 0318ANHA1303) Học viên có thể theo dõi thời khóa biểu tại Website: - Trung tâm Tin học:http://www.hutech.edu.vn/ttth...
Trung tâm Ngoại ngữ Hutech thông báo Thời khóa biểu Tháng 03/2018 (cập nhật 20/03) Trung tâm Ngoại ngữ Hutech thông báo Thời khóa biểu Tháng 03/2018 (cập nhật 20/03) Học viên có thể theo dõi thời khóa biểu tại Website: - Trung tâm Tin học:http://www.hutech.edu.vn/ttth - Trung tâm...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC