THÔNG BÁO
Đã có danh sách phòng thi, số bao danh Thi Ngoại ngữ, thi ngày 16/05/2024. Thi sinh tra cứu để biết thông tin Thí sinh tra cứu SBD, Phòng thi click TẠI ĐÂY - Thí sinh đi thi đúng thời gian quy định. - Khi đi thi thí sinh mang theo CMND, hoặc Căn cước Công dân, hoặc Passport hoặc Giấy phép lái xe (Bản gốc) - Nghiêm cấm...
Thông báo đã có kết quả thi Ngoại ngữ, thi ngày 13/04/2024 Thí sinh tra cứu kết quả click TẠI ĐÂY       
Thông báo đã có kết quả thi Ngoại ngữ, thi ngày 25/04/2024 Thí sinh tra cứu kết quả click TẠI ĐÂY       
Đã có danh sách phòng thi, số bao danh Thi Ngoại ngữ, thi ngày 11/05/2024. Thi sinh tra cứu để biết thông tin Thí sinh tra cứu SBD, Phòng thi click TẠI ĐÂY - Thí sinh đi thi đúng thời gian quy định. - Khi đi thi thí sinh mang theo CMND, hoặc Căn cước Công dân, hoặc Passport hoặc Giấy phép lái xe (Bản gốc) - Nghiêm cấm...
Đã có danh sách phòng thi, số bao danh Thi Ngoại ngữ, thi ngày 9/05/2024. Thi sinh tra cứu để biết thông tin Thí sinh tra cứu SBD, Phòng thi click TẠI ĐÂY - Thí sinh đi thi đúng thời gian quy định. - Khi đi thi thí sinh mang theo CMND, hoặc Căn cước Công dân, hoặc Passport hoặc Giấy phép lái xe (Bản gốc) - Nghiêm cấm...
Thông báo đã có kết quả thi Ngoại ngữ, thi ngày 23/04/2024 Thí sinh tra cứu kết quả click TẠI ĐÂY       
Đã có danh sách phòng thi, số bao danh Thi Ngoại ngữ, thi ngày 25/04/2024. Thi sinh tra cứu để biết thông tin Thí sinh tra cứu SBD, Phòng thi click TẠI ĐÂY - Thí sinh đi thi đúng thời gian quy định. - Khi đi thi thí sinh mang theo CMND, hoặc Căn cước Công dân, hoặc Passport hoặc Giấy phép lái xe (Bản gốc) - Nghiêm cấm...
Thông báo đã có kết quả thi Ngoại ngữ, thi ngày 4/04/2024 Thí sinh tra cứu kết quả click TẠI ĐÂY       
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
×