Sinh viên HUTECH thực hiện đánh giá hoạt động giảng dạy Học kỳ 2 năm học 2019-2020
Nhằm phục vụ công tác tự đánh giá, kiểm định và đảm bảo chất lượng giáo dục của trường Đại học Công nghệ TP. HCM (HUTECH), quá trình lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên tại học kỳ 2 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 1/9/2020 đến hết ngày 28/9/2020.
 

Sinh viên HUTECH thực hiện đánh giá về hoạt động giảng dạy của giảng viên trong HK2 từ ngày 01/9/2020

Các bạn sinh viên tham gia đóng góp ý kiến bằng cách thực hiện các bước sau:
>>> Bước 1: Truy cập website: www.hutech.edu.vn → chọn mục Sinh viên → Chọn Ý kiến sinh viên về HĐGD của GV hoặc vào đường link www.sinhvien.hutech.edu.vn 


 

>>> Bước 2: Sinh viên đăng nhập vào tài khoản cá nhân để thực hiện khảo sát
>>> Bước 3: Đóng góp ý kiến phản hồi về hoạt động giảng dạy của Giảng viên theo từng môn học
 
Hoạt động lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên cũng là một trong những tiêu chí để đánh giá điểm rèn luyện của các bạn. Ngoài ra, những ý kiến đóng góp đánh giá thiết thực sẽ là tiền đề để Ban giám hiệu và lãnh đạo nhà trường tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên giảng dạy trong Trường.

 
Trong đợt khảo sát này, Nhà trường cũng triển khai lấy ý kiến từ các bên liên quan, nhằm đánh giá toàn diện chương trình đào tạo, hoạt động giảng dạy cũng như công tác hỗ trợ của các đơn vị trong trường từ ngày 1/9/2020 đến hết ngày 28/9/2020. Cụ thể như sau:

>> Lấy ý kiến Sinh viên về khóa học:
Hình thức: Khảo sát tại website 
www.sinhvien.hutech.edu.vn

>> Lấy ý kiến Cán bộ - Giảng viên về chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo:
Hình thức: Google Form

>> Lấy ý kiến Sinh viên về công tác hỗ trợ của các đơn vị
Hình thức: Khảo sát tại website 
www.sinhvien.hutech.edu.vn

>> Lấy ý kiến Cán bộ - Nhân viên về các hoạt động của Nhà trường
Hình thức: Google Form

>> Lấy ý kiến Cựu sinh viên, Nhà tuyển dụng về chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo
Thời gian: Vào dịp Ngày hội tuyển dụng
Hình thức: Phát phiếu/Email

 
Phòng Tư vấn tuyển sinh - Truyền thông
0