QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO
QUACERT đánh giá duy trì tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trong hệ thống quản lý chất lượng tại HUTECH Ngày 16 và 17/3 vừa qua, Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) đã đón đoàn chuyên gia của QUACERT đến đánh giá thường niên về việc duy trì tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trong hệ thống quản lý chất lượng.   Đợt...
QUACERT đánh giá duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 thường niên tại HUTECH Ngày 22/01, Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) đón đoàn Đánh giá ngoài của QUACERT đến đánh giá duy trì chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Được biết, đây là đợt đánh giá thường...
HUTECH tiếp tục được cấp giấy chứng nhận ISO 9001:2015 giai đoạn 2 Vừa qua, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) được cấp giấy chứng nhận về việc duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Giấy chứng nhận được ký bởi ThS. Phạm Lê Cường - Giám đốc Trung tâm...
Đại diện QUACERT: “Tôi ấn tượng với hệ thống quản lý chất lượng của HUTECH” Sau 03 ngày làm việc nghiêm túc, chương trình đánh giá chứng nhận giai đoạn 2 của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 do Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT) thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường...
HUTECH tiếp tục được cấp giấy chứng nhận duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 Vừa qua, Trường ĐH Công nghệ TP. HCM (HUTECH) đã được Trung tâm Chứng nhận phù hợp (QUACERT) cấp giấy chứng nhận là đơn vị tiếp tục duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.Chứng nhận số...
HUTECH được đánh giá ngoài theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 Hôm qua (12/12), Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh (HUTECH) đã đón tiếp đoàn đánh giá ngoài của Trung tâm Chứng nhận phù hợp (QUACERT) đến đánh giá duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
×