*Lưu ý: Sinh viên bắt buộc điền đầy đủ những mục có dấu (*)
*Vui lòng tải lên File hình ảnh các hồ sơ sau đây: (Dung lượng file nhỏ hơn 5MB và định dạng: jpg, png, gif, pdf, doc, docx)

{{filetuxaPhieuDuThi.name}}
{{filetuxaBangDH.name}}
Bạn biết đến HUTECH thông qua các kênh nào sau đây? (có thể click chọn nhiều kênh)