Tra cứu kết quả xét tiền tốt nghiệp khóa 2020

Để hỗ trợ sinh viên kiểm tra kết quả học tập và có kế hoạch hoàn thành các học phần trong chương trình đào tạo đúng thời hạn trước khi tốt nghiệp.
Phòng Đào tạo thông báo đến sinh viên khóa 2020 (Sinh viên năm cuối) kết quả xét tiền tốt nghiệp.

14615163
×