BIỂU MẪU - ĐƠN TỪ DÀNH CHO SV
Mẫu lý lịch sinh viên Sinh viên tải file đính kèm.
Đơn đăng ký chuyển ca thi Sinh viên tải file đính kèm.
Đơn đăng ký xóa điểm I Sinh viên tải file đính kèm.
Đơn đăng ký nhận điểm I Sinh viên tải file đính kèm.
Đơn đăng ký tạm nghỉ học Sinh viên tải file đính kèm.
Phiếu đề nghị chuyển điểm Sinh viên tải file đính kèm.
Đơn xin học song song hai ngành Sinh viên tải file đính kèm.
Đơn đăng ký chuyển khóa học Sinh viên tải file đính kèm.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
×