THÔNG BÁO Về việc đăng ký học phần,đóng học phí học kỳ hè năm học 2015 – 2016đối với sinh viên Đại học,Cao đẳng chính quy

BỘ GIÁO DỤC VÀĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM

 

CỘNG HÒA XÃHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do –Hạnh phúc

 

Số:       /TB-ĐKC

TP. Hồ ChíMinh,ngày 25 tháng 3 năm 2016

                    

THÔNG BÁO

Về việc đăng kýhọc phần,đóng học phíhọc kỳ hènăm học 2015 –2016
đối với sinh viên Đại học,Cao đẳng chính quy

 

Trường thông báo về việc đăng kýhọc phần (ĐKHP),đóng học phíhọc kỳ hènăm học 2015-2016,áp dụng cho bậc đại học vàcao đẳng hệ chính quy ban ngày. Cụ thể như sau:

1.     Kế hoạch giảng dạy vàthi học kỳ hè

-    Thời gian học của học kỳ hèkéo dài trong 5 tuần (tuần 45à49),từ ngày 11/07/2016 à 14/08/2016,thi trong 1 tuần (tuần 50),từ ngày 15/08/2016 -> 21/08/2016.

-    Danh mục các học phần dự kiến mở lớp trong học kỳ hèđính kèm theo Thông báo này.

-    Lịch thi chính thức của học kỳ hèđược công bố tại tài khoản cánhân của sinh viên trên trang đăng kýmôn học http://daotao.hutech.edu.vn/,ngày 20/07/2016.

Lưu ý:Một số sinh viên Khóa 2015 chưa được học Giáo dục quốc phòng vào đợt tháng 09/2015 sẽ được Phòng Đào tạo đăng kýhọc vào học kỳ hè,từ ngày 11/07à 31/07/2016.

2.     Cách thức đăng kýhọc phần

-    Sinh viên xem Thời khóa biểu dự kiến của học kỳ hè được công bố tại website Phòng Đào tạo/ mục Thời khóa biểu vàghi nhớ mãnhóm của lớp môn học trước khi thực hiện đăng ký.

-    Đăng kýhọc vượt:Sinh viên không tự đăng kýhọc vượt qua mạng màphải đăng kýbằng phiếu theo mẫu Phiếu đăng kýhọc vượt.  Sinh viên nộp đơn tại Khoa quản lýngành để Khoa kiểm tra điều kiện tiên quyết của học phần. Sau khi Khoa duyệt,sinh viên nộp Phiếu tại Phòng Đào tạo trong thời hạn đăng ký.

-    Đăng kýhọc lại:Sinh viên đăng kýhọc lại qua mạng tại địa chỉ:http://daotao.hutech.edu.vn/.

-    Trường cấp tài khoản cánhân cho mỗi sinh viên như sau:

+ Tên tài khoản (account):      mãsố sinh viên.

+ Mật khẩu mặc định (password) (dành cho những sinh viên truy cập vào tài khoản lần đầu tiên):ngày tháng năm sinh theo định dạng ddmmyy.

Vídụ,sinh viên cóngày sinh là02/05/1993 thìnhập:020593.

Ngay sau khi đăng nhập thành công,sinh viên cần đổi mật khẩu mặc định thành mật khẩu riêng để bảo mật cho tài khoản cánhân của mình. Nếu sinh viên không đổi mật khẩu mặc định,sẽ không thể thực hiện được bất kỳ thao tác nào khác trên tài khoản cánhân.

3.     Thời hạn đăng kýhọc phần

-    Thời hạn đăng kýhọc phần:từ ngày 09/05 ->20/05/2016.

-    Phòng Đào tạo thông báo kết quả đăng kýsơ bộ (các lớp đủ số lượng sinh viên đăng kývàcác lớp bị hủy) tại website Phòng Đào tạo/ Mục Đăng kýmôn học:ngày 24/05/2016.

-    Sinh viên cóthể tự hủy học phần trong thời gian đăng kýonline. Sau thời hạn trên,nếu cónhu cầu hủy học phần đãđăng ký,sinh viên gửi email theo hướng dẫn tại trang đăng kýhọc phần từ ngày 24/05 ->  07/06/2016.

4.     Thời hạn đóng học phíhọc kỳ hè

-    Ngày 24/05/2016: SV truy cập vào tài khoản cánhân mục Xem học phí, in ra kết quả đăng kýhọc phần đồng thời kiểm tra số tiền học phíphải đóng. Trường hợp SV cóthay đổi sau khi đãĐKHP (hủy ĐKHP hoặc đăng kýbổ sung) thìSV cần in lại kết quả ĐKHP mới vàcập nhật chính xác học phíphải đóng.

-    Sinh viên đóng học phítừ ngày 24/05 -> 07/06/2016.

-    Tất cả sinh viên đóng học phíqua ngân hàng.

-    SV không đóng học phíđúng hạn sẽ không cótên trong Danh sách lớp
(gồm Danh sách giảng viên dùng để điểm danh vàtheo dõi tình hình học tập của SV,Danh sách chấm điểm quátrình,Danh sách thi kết thúc học phần). Nếu không thể đóng học phíđúng hạn vìlýdo đặc biệt khókhăn,sinh viên cần làm đơn xin gia hạn đóng học phí(cóchữ kýcủa phụ huynh,xác nhận của chính quyền địa phương) vànộp đơn tại Phòng Tài chính từ ngày
24/05 -> 07/06/2016.

5.     Triển khai thực hiện thông báo

-    Văn phòng tư vấn học vụ thuộc Phòng TVTS-TT phổ biến thông báo đến từng lớp sinh viên.

-    Sinh viên cần tuân thủ đúng quy trình đăng kýhọc phần. Nếu gặp khókhăn trong quátrình đăng ký,sinh viên cần liên hệ Văn phòng tư vấn học vụ để được hướng dẫn vàgiúp đỡ,trước khi kết thúc thời hạn đăng kýhọc phần. Việc đăng kýhọc phần phải do từng cánhân sinh viên thực hiện vàchịu trách nhiệm,không được nhờ người khác đăng kýhộ.

-    Văn phòng tư vấn học vụ (tầng trệt,khu tiền sảnh,trụ sở 475A Điện Biên Phủ,P.25,Q. Bình Thạnh) sẽ trực để giải đáp thắc mắc vàhướng dẫn sinh viên quy trình vàcách thức đăng kýhọc phần trong thời hạn quy định./.

 

Nơi nhận:

- Các đơn vị;

- Thông báo cho sinh viên (P.TVTS-TT);

- Thông báo tại website;

- Lưu:TC-HC,ĐT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓHIỆU TRƯỞNG

 

 

PGS. TS. Bùi Xuân Lâm

 Xem thêm thông báo vàkế hoạch mở lớp trên các file đính kèm.

 

14605515
×