THÔNG BÁO Về việc đăng ký học phần,đóng học phí học kỳ hè năm học 2016 – 2017đối với sinh viên liên thông,ĐH văn bằng hai,ĐH hệ vừa làm vừa học

 

BỘ GIÁO DỤC VÀĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM

CỘNG HÒA XÃHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do –Hạnh phúc

Số:  667/TB-ĐKC

TP. Hồ ChíMinh,ngày 28 tháng 3 năm 2017

                    

THÔNG BÁO

Về việc đăng kýhọc phần,đóng học phíhọc kỳ hènăm học 2016 –2017 

đối với sinh viên liên thông,ĐH văn bằng hai,ĐH hệ vừa làm vừa học
 

Trường thông báo về việc đăng kýhọc phần (ĐKHP),đóng học phíhọc kỳ hènăm học 2016-2017,áp dụng cho các bậc,hệ:Liên thông,ĐH văn bằng hai,ĐH hệ vừa làm vừa học,như sau:

1.     Kế hoạch giảng dạy vàthi học kỳ hè

-  Thời gian học của học kỳ hèkéo dài trong 6 tuần (tuần 45à50),từ ngày 10/07/2017 à 20/08/2017,thi trong 1 tuần (tuần 51),từ ngày 21/08/2017 à 27/08/2017.

-  Danh mục các học phần được mở lớp trong học kỳ hèđính kèm theo Thông báo này.

Lưu ý:Đối với một số chương trình đào tạo liên thông,ĐH văn bằng hai,ĐH hệ vừa làm vừa học,học kỳ hèđược xếp bắt buộc để đảm bảo tiến độ đào tạo.

2.     Cách thức đăng kýhọc phần

-  Các học phần bắt buộc trong học kỳ hèsẽ được Phòng Đào tạo –Khảo thíđăng kýsẵn cho sinh viên.

-  Sinh viên đăng kýhọc phần tự chọn chính khóa (nếu có) vàđăng kýhọc lại,học vượt vào các lớp không bị trùng lịch với thời khóa biểu chính khóa.

-  Sinh viên xem Thời khóa biểu của học kỳ hè được công bố tại website http://daotao.hutech.edu.vn/ vàghi nhớ mãnhóm của lớp môn học trước khi thực hiện đăng ký.

-  Trường cấp tài khoản cánhân cho mỗi sinh viên như sau:

§ Tên tài khoản (account):    mãsố sinh viên.

§ Mật khẩu mặc định (password) (dành cho những sinh viên truy cập vào tài khoản lần đầu tiên):ngày tháng năm sinh theo định dạng ddmmyy.

Vídụ,sinh viên cóngày sinh là02/05/1993 thìnhập:020593.

Ngay sau khi đăng nhập thành công,sinh viên cần nhập địa chỉ email vàđổi mật khẩu mặc định thành mật khẩu riêng để bảo mật cho tài khoản cánhân của mình. Nếu sinh viên không nhập địa chỉ email vàđổi mật khẩu mặc định,sẽ không thể thực hiện được bất kỳ thao tác nào khác trên tài khoản cánhân.

3.     Thời hạn đăng kýhọc phần

-  Thời hạn đăng kýhọc phần:từ ngày 03/05 à08/05/2017.

-  Phòng Đào tạo –Khảo thíthông báo kết quả đăng kýsơ bộ (các lớp đủ số lượng sinh viên đăng kývàcác lớp bị hủy) tại website Phòng Đào tạo
–Khảo thí/ Mục Đăng kýmôn học
:ngày 10/05/2017.

-  Thời hạn đăng kýhọc phần bổ sung:từ ngày 10/05 à 12/05/2017.

-  Sinh viên cóthể tự hủy học phần trong thời gian đăng kýonline. Sau thời hạn trên,nếu cónhu cầu hủy học phần đãđăng ký,sinh viên gửi mail theo hướng dẫn tại trang đăng kýhọc phần từ ngày 15/05 à 25/05/2017.

4.     Thời hạn đóng học phíhọc kỳ hè

Học phíhọc kỳ = Học phíchính khóa + Học phíhọc lại + Học phíhọc vượt

-  Ngày 10/05/2017: SV truy cập vào tài khoản cánhân mục Xem học phí, in ra kết quả đăng kýhọc phần đồng thời kiểm tra số tiền học phíphải đóng. Trường hợp SV cóthay đổi sau khi đãĐKHP (hủy ĐKHP hoặc đăng kýbổ sung) thìSV cần in lại kết quả ĐKHP mới vàcập nhật chính xác học phíphải đóng.

-  Sinh viên đóng học phítừ ngày 15/05 à 29/05/2017.

-  Tất cả sinh viên đóng học phíqua ngân hàng.

-  SV không đóng học phíđúng hạn sẽ không cótên trong Danh sách lớp
(gồm Danh sách giảng viên dùng để điểm danh vàtheo dõi tình hình học tập của SV,Danh sách chấm điểm quátrình,Danh sách thi kết thúc học phần). Nếu không thể đóng học phíđúng hạn vìlýdo đặc biệt khókhăn,sinh viên cần làm đơn xin gia hạn đóng học phí(cóxác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan công tác) vànộp đơn tại Phòng Tài chính từ ngày
15/05 à 25/05/2017.

5.     Triển khai thực hiện thông báo

-  Văn phòng tư vấn học vụ thuộc Phòng TVTS-TT phổ biến thông báo đến từng lớp sinh viên.

-  Sinh viên cần tuân thủ đúng quy trình đăng kýhọc phần. Nếu gặp khókhăn trong quátrình đăng ký,sinh viên cần liên hệ Văn phòng tư vấn học vụ để được hướng dẫn vàgiúp đỡ,trước khi kết thúc thời hạn đăng kýhọc phần. Việc đăng kýhọc phần phải do từng cánhân sinh viên thực hiện vàchịu trách nhiệm,không được nhờ người khác đăng kýhộ.

-  Văn phòng tư vấn học vụ (tầng trệt,khu tiền sảnh,trụ sở 475A Điện Biên Phủ,P.25,Q. Bình Thạnh) sẽ trực để giải đáp thắc mắc vàhướng dẫn sinh viên quy trình vàcách thức đăng kýhọc phần trong thời hạn quy định./.

Nơi nhận:

- Các đơn vị;

- Thông báo cho sinh viên (P.TVTS-TT);

- Thông báo tại website;

- Lưu:TC-HC,ĐT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓHIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đãký)

 

 

PGS. TS. Bùi Xuân Lâm

 

14605449
×