THÔNG BÁO Về việc đăng ký học phần,đóng học phí học kỳ hè năm học 2016 – 2017đối với sinh viênĐại học,Cao đẳng chính quy

 

BỘ GIÁO DỤC VÀĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM

CỘNG HÒA XÃHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do –Hạnh phúc

Số:666/TB-ĐKC

TP. Hồ ChíMinh,ngày 28 tháng 3 năm 2017

                    

THÔNG BÁO

Về việc đăng kýhọc phần,đóng học phíhọc kỳ hènăm học 2016 –2017 

đối với sinh viên  Đại học,Cao đẳng chính quyTrường thông báo về việc đăng kýhọc phần (ĐKHP),đóng học phíhọc kỳ hènăm học 2016-2017,áp dụng cho các bậc đại học vàcao đẳng hệ chính quy ban ngày,như sau:

1.     Kế hoạch giảng dạy vàthi học kỳ hè

-  Thời gian học của học kỳ hèkéo dài trong 6 tuần (tuần 45à50),từ ngày 10/07/2017 à 20/08/2017,thi trong 1 tuần (tuần 51),từ ngày 21/08/2017 à 27/08/2017.

-  Danh mục các học phần được mở lớp trong học kỳ hèđính kèm theo Thông báo này.

 Lưu ý:Một số sinh viên Khóa 2016 chưa được học Giáo dục quốc phòng vào đợt tháng 09/2016 sẽ được Phòng Đào tạo –Khảo thíđăng kýhọc vào học kỳ hè,từ ngày 10/07 à 27/08/2017. Sinh viên xem lịch học vàlịch thi Giáo dục quốc phòng trên tài khoản cánhân từ ngày 17/04/2017.

2.     Cách thức đăng kýhọc phần

-  Sinh viên xem Thời khóa biểu của học kỳ hè được công bố tại website http://daotao.hutech.edu.vn/ vàghi nhớ mãnhóm của lớp môn học trước khi thực hiện đăng ký.

-  Trường cấp tài khoản cánhân cho mỗi sinh viên như sau:

§ Tên tài khoản (account):    mãsố sinh viên.

§ Mật khẩu mặc định (password) (dành cho những sinh viên truy cập vào tài khoản lần đầu tiên):ngày tháng năm sinh theo định dạng ddmmyy.

Vídụ,sinh viên cóngày sinh là02/05/1993 thìnhập:020593.

Ngay sau khi đăng nhập thành công,sinh viên cần nhập địa chỉ email vàđổi mật khẩu mặc định thành mật khẩu riêng để bảo mật cho tài khoản cánhân của mình. Nếu sinh viên không nhập địa chỉ email vàđổi mật khẩu mặc định,sẽ không thể thực hiện được bất kỳ thao tác nào khác trên tài khoản cánhân.

3.     Thời hạn đăng kýhọc phần

-  Thời hạn đăng kýhọc phần:từ ngày 24/04 à29/04/2017.

-  Phòng Đào tạo –Khảo thíthông báo kết quả đăng kýsơ bộ (các lớp đủ số lượng sinh viên đăng kývàcác lớp bị hủy) tại website Phòng Đào tạo
–Khảo thí/ Mục Đăng kýmôn học
:ngày 10/05/2017.

-  Thời hạn đăng kýhọc phần bổ sung:từ ngày 10/05 à 12/05/2017.

-  Sinh viên cóthể tự hủy học phần trong thời gian đăng kýonline. Sau thời hạn trên,nếu cónhu cầu hủy học phần đãđăng ký,sinh viên gửi mail theo hướng dẫn tại trang đăng kýhọc phần từ ngày 15/05 à 25/05/2017.

4.     Thời hạn đóng học phíhọc kỳ hè

Học phíhọc kỳ = Học phíhọc lại + Học phíhọc vượt

-  Ngày 15/05/2017: SV truy cập vào tài khoản cánhân mục Xem học phí, in ra kết quả đăng kýhọc phần đồng thời kiểm tra số tiền học phíphải đóng. Trường hợp SV cóthay đổi sau khi đãĐKHP (hủy ĐKHP hoặc đăng kýbổ sung) thìSV cần in lại kết quả ĐKHP mới vàcập nhật chính xác học phíphải đóng.

-  Sinh viên đóng học phítừ ngày 15/05 à 29/05/2017.

-  Tất cả sinh viên đóng học phíqua ngân hàng.

-  SV không đóng học phíđúng hạn sẽ không cótên trong Danh sách lớp
(gồm Danh sách giảng viên dùng để điểm danh vàtheo dõi tình hình học tập của SV,Danh sách chấm điểm quátrình,Danh sách thi kết thúc học phần). Nếu không thể đóng học phíđúng hạn vìlýdo đặc biệt khókhăn,sinh viên cần làm đơn xin gia hạn đóng học phí(cóchữ kýcủa phụ huynh vàxác nhận của chính quyền địa phương) vànộp đơn tại Phòng Tài chính từ ngày
15/05 à 25/05/2017.

5.     Triển khai thực hiện thông báo

-  Văn phòng tư vấn học vụ thuộc Phòng TVTS-TT phổ biến thông báo đến từng lớp sinh viên.

-  Sinh viên cần tuân thủ đúng quy trình đăng kýhọc phần. Nếu gặp khókhăn trong quátrình đăng ký,sinh viên cần liên hệ Văn phòng tư vấn học vụ để được hướng dẫn vàgiúp đỡ,trước khi kết thúc thời hạn đăng kýhọc phần. Việc đăng kýhọc phần phải do từng cánhân sinh viên thực hiện vàchịu trách nhiệm,không được nhờ người khác đăng kýhộ.

-  Văn phòng tư vấn học vụ (tầng trệt,khu tiền sảnh,trụ sở 475A Điện Biên Phủ,P.25,Q. Bình Thạnh) sẽ trực để giải đáp thắc mắc vàhướng dẫn sinh viên quy trình vàcách thức đăng kýhọc phần trong thời hạn quy định./.

Nơi nhận:

- Các đơn vị;

- Thông báo cho sinh viên (P.TVTS-TT);

- Thông báo tại website;

- Lưu:TC-HC,ĐT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓHIỆU TRƯỞNG

 

(Đãký)

 

PGS. TS. Bùi Xuân Lâm

 

14605464
×