V/v làm thẻ sinh viên ( E - Partner ) đợt 2

TRƯỜNG ĐẠI HỌC
KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM
PHÒNG ĐÀO TẠO
/

CỘNG HÒA XÃHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập –Tự do –Hạnh phúc
/

Số:04/ĐT

TP. Hồ ChíMinh,ngày 26 tháng 02 năm  2008

THÔNG BÁO
Vềviệc làm Thẻ sinh viên (thẻ E-Partner) - Đợt 2
/


TrườngĐại học Kỹ thuật Công nghệ liên kết với Ngân hàng Công thương làm thẻ E-Partner cho sinh viên Trường. Thẻ nàysẽ vừa dùng làm Thẻ sinh viên,vừa làThẻ thanh toán điện tử.
Vừaqua,Trường đãtriển khai làm Thẻ cho sinh viên Khóa 07. Nay,Trường thông báolàm thẻ đợt 2,gồm:

  1. Làm Thẻ sinh viên mớicho các sinh viên ĐH,CĐ chính qui K.05,K.06.
  2. Làm Thẻ sinh viên mớicho các sinh viên bằng 2 (K.06,K.07),hoàn chỉnh (K.07),VHVL (K.06,K.07).
  3. Làm thẻ bổ sung chosinh viên ĐH,CĐ chính qui K.07 chưa cóthẻ.

Đềnghị sinh viên nộp:
- 1hình 3x4 (sinh viên nam mặc áo sơ mi,sinh viên nữ mặc áo sơ mi hoặc áo dài khi chụp hình;hình phải cónền trắng theo kiểu hình chụp làm passport).
- 1bản photo CMND (phải nhìn rõđược số CMND,không cần công chứng,sinh viênghi MSSV lên góc trên bên phải mặt trước của bản photo CMND).
PhòngĐào tạo sẽ cung cấp Danh sách theo lớp để sinhviên dán hình vàđiền các dữ liệu:Số CMND,ngày cấp,nơi cấp. Sinh viên kiểmtra dữ liệu họ tên,ngày sinh,đề nghị chỉnh sửa nếu cósai sót.
Lớp trưởng tập hợp các bản photo CMND của các sinh viên trong lớp vàsắp xếp theo thứ tự trong Danh sách,kiểm tra vàloại bỏ các bản sao CMND bị mờ không rõsố (đề nghị photo lại),kiểm tra Danh sách vàđề nghị thay thế những hình chụp không đúng yêu cầu.
Đềnghị Khoa tập hợp Danh sách,bản sao CMND vànộp về Phòng Đào tạo chậm nhất làngày 21/03/2008./.


Nơinhận:
  1. Các Khoa,TT. VHVL;
  2. TB cho SV;
  3. Đưa lên web;
  4. Lưu:P. ĐT.

TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

PHÓTRƯỞNG PHÒNG

(Đãký)

LêVũ Hương Giang

14606294
×