Tra cứu kết quả xét tốt nghiệp

1. Sinh viên tốt nghiệp đúng tiến độ
  • Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp đúng tiến độ sẽ được cập nhật tại website Hệ thống Học vụ điện tử https://hocvudientu.hutech.edu.vn
2. Sinh viên học vượt - trễ tiến độ
  • Sinh viên vui lòng nộp đơn đề nghị xét tốt nghiệp trực tuyến trên website Hệ thống Học vụ điện tử https://hocvudientu.hutech.edu.vn
  • Kết quả sẽ được phản hồi trực tiếp trên Hệ thống (Sinh viên xem phần hướng dẫn tại website).
14611742
×