Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ đại học khóa 2019.

DANH SÁCH CHI TIẾT:

Chuẩn đầu ra ngành Luật Kinh Tế.

Chuẩn đầu ra ngành Công Nghệ Dệt May.

Chuẩn đầu ra ngành Công Nghệ Thông Tin.

Chuẩn đầu ra ngành Đông Phương Học.

Chuẩn đầu ra ngành Công Nghệ Sinh Học.

Chuẩn đầu ra ngành Dược Học.

Chuẩn đầu ra ngành Hệ Thống Thông Tin Quản Lý.

Chuẩn đầu ra ngành Kế Toán.

Chuẩn đầu ra ngành Kiến Trúc.

Chuẩn đầu ra ngành Kinh Doanh Quốc Tế.

Chuẩn đầu ra ngành Kinh Tế Xây Dựng.

Chuẩn đầu ra ngành Kỹ Thuật Cơ Điện Tử. 

Chuẩn đầu ra ngành Kỹ Thuật Cơ Khí.

Chuẩn đầu ra ngành Kỹ Thuật Điện.

Chuẩn đầu ra ngành Kỹ Thuật Điều Khiển VàTự Động Hóa.

Chuẩn đầu ra ngành Kỹ Thuật Xây Dựng.

Chuẩn đầu ra ngành Quản Trị Khách Sạn.

Chuẩn đầu ra ngành Thiết Kế Thời Trang.

Chuẩn đầu ra ngành ThúY.

Chuẩn đầu ra ngành Truyền Thông Đa Phương Tiện.

Chuẩn đầu ra ngành Kỹ Thuật Môi Trường.

Chuẩn đầu ra ngành Công Nghệ Kỹ Thuật Ôtô.

Chuẩn đầu ra ngành An Toàn Thông Tin.

Chuẩn đầu ra ngành Kỹ Thuật Điện Tử Viễn Thông.

Chuẩn đầu ra ngành Kỹ Thuật Xây Dựng Công Trình Giao Thông.

Chuẩn đầu ra ngành Kỹ Thuật Y Sinh.

Chuẩn đầu ra ngành Marketing.

Chuẩn đầu ra ngành Ngôn Ngữ Anh.

Chuẩn đầu ra ngành Ngôn Ngữ Hàn Quốc.

Chuẩn đầu ra ngành Ngôn Ngữ Nhật.

Chuẩn đầu ra ngành Quản Trị Dịch Vụ &Du Lịch Lữ Hành.

Chuẩn đầu ra ngành Quản Trị NhàHàng &Dịch Vụ Ăn Uống.

Chuẩn đầu ra ngành Quản LýXây Dựng.

Chuẩn đầu ra ngành Quản Trị Kinh Doanh.

Chuẩn đầu ra ngành Tài Chính - Ngân Hàng.

Chuẩn đầu ra ngành Tâm LýHọc.

Chuẩn đầu ra ngành Thiết Kế Đồ Họa.

Chuẩn đầu ra ngành Thiết Kế Nội Thất.

Chuẩn đầu ra ngành Logistics VàQuản LýChuỗi Cung Ứng.

Chuẩn đầu ra ngành Ngôn Ngữ Trung Quốc.

Chuẩn đầu ra ngành Việt Nam Học.

Chuẩn đầu ra ngành Công Nghệ Thực Phẩm.

 

14605283