CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO - KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO
Nội dung Chương trình đào tạo Đại học chính quy khóa 2019  Xem chi tiết theo ngành trên file đính kèm!
Nội dung chương trình đào tạo Đại học theo chuẩn Nhật Bản khóa 2018 Sinh viên xem thông tin chi tiết trên file đính kèm! 
Nội dung Chương trình đào tạo Đại học chính quy khóa 2018  Sinh viên xem thông tin chi tiết trên file đính kèm!
Nội dung chương trình đào tạo Đại học chính quy 5 ngành mới (áp dụng đối với Khoá tuyển sinh năm 2014)  Nội dung chương trình đào tạo Đại học chính quy 7 ngành mới - Công nghệ kỹ thuật ôtô- Luật kinh tế- Marketing- Ngôn ngữ Nhật- Tâm lýhọc- Kiến...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
×